Plačilna kartica ugodnosti ZSSS

Natisni

 

Spoštovani imetnice in imetniki kartice ugodnosti ZSSS-DH!

Načrtujemo prenovo ugodnosti za naše člane, da bo uporaba kartice še bolj enostavna, ugodnosti z njo pa še bolj privlačne.

Od 9. 3. 2015 tako ugodnosti partnerja Mercator d.d. ne bodo dostopne, skupaj pa pričakujemo spremembe na bolje in se jih veselimo.

ZSSS

 

 

Vsi člani sindikata ZSSS lahko s kartico ugodnosti koristite ugodnosti najrazličnejših ponudnikov, s čimer vam želimo olajšati vsakdanje nakupovanje in vam privoščiti ugodnejše prijetne urice.

 

Kartica ugodnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je tudi plačilna kartica Maestro. Vsak član sindikata, ki to želi, lahko svojo sedanjo kartico ugodnosti zamenja s plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH in z njo, poleg dosedanjega načina uveljavljanja ugodnosti na že več kot 900 lokacijah po vsej Sloveniji, v mnogih primerih tudi plačal storitev ali izdelek, ki ga kupuje, po nižji ceni.


Ponudnikov, ki bodo ugodnejše nakupe omogočali le s plačilno kartico, bo zmeraj več, saj nas nekateri opozarjajo, da popustov ne morejo zagotavljati le z vizualno kartico, temveč mora biti ta integrirana v njihov plačilni sistem. Vsak član se torej sam odloča, ali želi obdržati navadno kartico ali pa prejeti plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH, ki je ob tem, da je z njo mogoče plačevati, tudi v funkciji navadne kartice ugodnosti. To pomeni, da imetniki plačilne kartice ugodnosti ZSSS–DH na vseh tistih plačilnih mestih, kjer za uveljavitev ugodnosti ni pogoj plačilna kartica, to kartico uporabljamo tako, kot smo dosedanjo navadno kartico.

 


Kartica ugodnosti

Splošno o kartici

Kartico ZSSS prejmejo vsi člani ZSSS. Pravilnik kartice ugodnosti določa naslednje:

 

 • kartica je veljavna samo z identifikacijskim dokumentom
 • kartice je neprenosljiva in jo lahko uporablja le oseba, na katero se glasi
 • imetnik lahko uporablja kartico pri uveljavljanju ugodnosti pri cenah storitev ali izdelkov, ki jih nudijo podjetja, organizacije, klubi in drugi pravni subjekti, navedeni na spletnih straneh oz. na drugih obvestilih ZSSS
 • kartica velja do konca koledarskega leta, označenega na kartici
 • izdajatelj lahko imetniku prekliče veljavnost kartice, če jo uporablja v nasprotju s splošnimi pogoji ali če ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kartice
 • izgubo kartice mora imetnik v pisni obliki prijaviti izdajatelju. Po prejemu obvestila izdajatelj izda imetniku novo kartico


Pred potekom veljavnosti kartice ugodnosti boste prejeli nalepko, ki jo je potrebno nalepiti na posebej označeni kvadratek na hrbtni strani kartice, s čimer boste podaljšali veljavnost kartice za eno leto. V primeru nejasnosti ob uporabi kartice pokličite na telefonsko številko 01/434 12 39 ali pišite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Kartico ugodnosti lahko uporabljate na vseh poslovnih objektih, kjer opazite naslednjo nalepko:

 

nalepka-ugodnosti

 

Seznam ponudnikov je objavljen na aktualni spletni strani v rubriki ponudniki ugodnosti in v glasilu Delavska enotnost. Več informacij dobite na sedežih območnih organizacij ZSSS.

Vse, ki še niste člani in bi radi ceneje nakupovali, vabimo, da izpolnite pristopno izjavo in jo oddate svojemu sindikalnemu zaupniku ali jo pošljete na naslov sindikata, kamor se želite včlaniti.

In kako lahko člani sindikatov v ZSSS pridobijo Plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH?

Seveda je jasno, da pridobitev plačilne kartice v bančnem svetu zahteva sočasno odprtje osebnega računa, ki ga bo vsak član lahko brezplačno odprl pri Delavski hranilnici (DH). To lahko stori le na podlagi izpolnjene vloge, ki jo dostavi Delavski hranilnici. Ta pa nato opravi nadaljnje postopke, ki so predpisani z bančnimi predpisi.

Postopek za sprejem in obdelavo vloge za Plačilno kartico ZSSS–DH

 • Vsak član sindikata, ki želi prejeti plačilno kartico, mora izpolniti vlogo. Zainteresirani lahko obrazce stiskajo, fotokopirajo in jih razdelijo med člane. Tudi v vseh poslovalnicah DH bodo na razpolago vsi potrebni obrazci in se lahko izpolnijo tudi tam.
 • Predsedniki sindikatov podjetij in zavodov se lahko povežejo z najbližjo poslovalnico DH in se dogovorijo o obisku njihovega predstavnika, ki jim bo pomagal pri predstavitvi plačilne kartice, izvedbi zbiranja izpolnjenih vlog in v nadaljevanju tudi podpisovanju pogodb.
 • V vsakem primeru pa predlagamo, da predsedniki sindikata, v sodelovanju s sindikalnimi zaupniki, razmnožijo obrazce in jih v potrebnem številu distribuirajo med člane, zberejo podpisane vloge članov in jih posredujejo najbližji poslovalnici DH ali na sedež DH v Ljubljani.
 • Poleg navedenega pa lahko vsak član tudi sam izpolnjeno in podpisano vlogo pošlje na DH ali pa jo dostavi na sedež območne organizacije ZSSS. Ta jo bo skupaj z drugimi vlogami, ki jih bo prejela, poslala na najbližjo poslovalnico ali na sedež DH.


V nadaljevanju bo služba za evidenco članstva ZSSS preverila članski status vsakega prosilca kartice in jo po potrebi dopolnila z manjkajočimi podatki (npr. številko članske izkaznice, ki jo tudi zahteva obrazec).

Postopek priprave in podpisa pogodbe o odprtju in vodenju osebnega računa in izdaja kartice

 • Na podlagi prejete in s strani službe za evidenco članstva potrjene vloge za odprtje osebnega računa, bo najbližja poslovna enota DH pripravila pogodbo za odprtje osebnega računa.
 • Sledi identifikacija prosilca z osebnim dokumentom, ki ga opravi poslovna enota DH (ali v dogovoru z njo sindikalni zaupnik) in podpis pogodbe s strani prosilca za izdajo plačilne kartice.
 • DH naroči izdelavo kartice.
 • Prosilec z navadno pošto prejme osebno številko – PIN.
 • Prosilec s priporočeno pošto prejme Plačilno kartico ZSSS– DH.


S tem je postopek pridobitve Plačilne kartice ugodnosti ZSSS–DH zaključen. Seveda bo za plačevanje s plačilno kartico potrebno imeti na računu denar, zato je priporočljivo na ta račun prenesti tudi svojo plačo, kar pa ni pogoj za pridobitev plačilne kartice. V ta namen poleg »Vloge za pridobitev plačilne kartice ugodnosti in odprtje osebnega računa« objavljamo tudi »Pooblastilo za nakazovanje plače in drugih prejemkov na osebni račun«, ki ga v tem primeru, po potrditvi pri delodajalcu, prav tako posredujemo DH. V nasprotnem primeru pa si moramo za potrebe plačevanja s Plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH na drug način nakazovati sredstva na svoj osebni račun pri DH.

 

Predsedstvo ZSSS je spremembe pravilnika, ki uvaja Plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH sprejelo soglasno. Prepričani smo, da bomo z njo našim članom omogočili še več ugodnejših nakupov in vam, poleg naših stalnih aktivnostih na področju urejanja delovnih razmerij, brezplačne pravne pomoči, sklepanja kolektivnih pogodb in drugih klasičnih sindikalnih dejavnosti, tudi na ta način vsaj delno olajšali vsakdanje življenje.

 

Vprašanja v zvezi s pridobivanjem in uporabo Plačilne kartice ugodnosti ZSSS–DH lahko pošljete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

facebook rss eng