Jubilejne nagrade

Natisni

Zaposlenim pripadajo po KP dejavnosti različne višine jubilejnih nagrad za 10, 20, 30 in tudi 40 let. Pogoji za pridobitev le-te se prav tako razlikujejo; nekatere KP upoštevajo skupno delovno dobo, večina pa delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. Uredba vlade prav tako določa višino zneskov za 10, 20, 30 in 40 let, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (gl. sindikalno listo).

facebook rss eng