Izobraževanje

Izobraževanje

Natisni

 

Med pomembne dejavnosti sindikata spada tudi izobraževanje, česar se dobro zavedamo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Kvalitetno ter celovito usposabljanje sindikalnih zaupnikov in sindikalnih funkcionarjev mora biti prednostna naloga tako za sindikate dejavnosti kot za ZSSS.


V Zvezi je prednostni cilj obvezno začetno oz. osnovno usposabljanja za vse novoizvoljene sindikalne zaupnike, člane IO in predsednike sindikatov.
Preko sistema izobraževanja in usposabljanja v ZSSS pa nudimo usposabljanje tudi za vse ostale sindikalne funkcionarje. Poleg temeljnih sindikalnih znanj in vsebin si prizadevamo za tekoče seznanjanje z vsemi pomembnimi spremembami zakonodaje, ki vplivajo na pravice in življenje delavcev.


Naši člani imajo možnost udeležbe na mednarodnih sindikalnih usposabljanjih in izobraževanjih, ki jih organizira inštitut ETUI pri Evropski konfederaciji sindikatov.


Aktivno se vključujemo tudi na druga področja izobraževanja, saj sodelujemo v strokovnih organih na področju izobraževanja, v prireditvah in programih vseživljenjskega učenja, pri pripravi nacionalnega ogrodja kvalifikacij in podobno.


 

V Zvezi bomo okrepili promocijo izobraževanja in si prizadevali k dvigu ravni zavesti o pomembnosti vseživljenjskega učenja. Eden izmed ciljev aktivnega vključevanja sindikatov na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v podjetjih in organizacijah je motivacija zaposlenih. Poudarek mora biti na pozitivni korelaciji med višino izobrazbe z višino plače, med dodatnim strokovnim usposabljanjem in povečanjem možnosti za nadaljnje formalno izobraževanje, večjimi možnostmi na trgu dela, večjim osebnim zadovoljstvom, samopodobo, dviga kvalitete življenja, itd. Ne nazadnje moramo sporočati delodajalcem pozitivne učinke, ki izhajajo iz zagotavljanja dodatnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, saj si lahko podjetje na ta način poveča učinkovitost in konkurenčnost na trgu.


V Zvezi bomo aktivneje pristopili k aktivnostim na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih kjer bomo spodbujali javno razpravo in politike. Formalno izobraževanje omogoča pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicno kvalifikacijo ali javno veljavno listino, neformalno izobraževanje pa je namenjeno pridobivanju, obnavljanju, razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja, vendar se ne dokazuje z javno veljavno listino. Zveza mora ozaveščati člane sindikatov o možnostih izobraževanja na obeh nivojih, vendar mora biti večji poudarek na področju neformalnega učenja. Neformalno in priložnostno učenje ima namreč v današnjih časih ključno vlogo pri izboljšanju možnosti zaposlitve oz. ohranitve zaposlitve delavcev. Prav zaradi tega si je potrebno prizadevati, da bodo v prihodnje sindikalni zaupniki bili med drugim usposobljeni svetovati vodstvom podjetij, kje so možnosti dodatnega usposabljanja za posamezne delavce. Dodatna usposabljanja so izrednega pomena predvsem za tiste delavce z najnižjo doseženo raven formalne izobrazbe. V praksi se je izkazalo, da je prav ta najranljivejša skupina pogosto načrtno izključena iz programov dodatnega usposabljanja in izobraževanja.

 

 

 

ZA VEČ INFORMACIJ O IZOBRAŽEVALNIH DOGODKIH KLIKNI NA "IZOBRAŽEVANJE V ZSSS"

 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE V ZSSS

IZOBRAŽEVANJE - TUJINA

VSEŽIVLJENSKO UČENJE

ZSSS IN IZOBRAŽEVANJE

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.