Soupravljanje

Soupravljanje

Natisni

Za začetek soupravljanja v Sloveniji Štejemo leto 1993 s sprejemom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Osnovo za sprejem zakona imamo v evropski direktivi, za sprejem zakona v parlamentu pa ima velike zasluge ravno Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, ki je za to dala pobudo in pri pobudi tudi vztrajala.

Po sprejemu zakona so v družbah, predvsem s pomočjo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, množično ustanavljali svete delavcev, ki so nekje bolj, drugje manj uspešno delovali, podobno stanje pa beležimo tudi danes. Aktivnost svetov delavcev je predvsem odvisna od ljudi, ki jih vodijo ter njihovega znanja.

V zadnjem obdobju soupravljanje spet pridobiva na veljavi, tako v slovenskem kot v evropskem prostoru.

Več o tem v zavihkih.

 

 

 

SVETI DELAVCEV

EVROPSKI SVETI DELAVCEV

UDELEŽBA DELAVCEV PRI DOBIČKU

facebook rss eng
Pasica

Soupravljanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.