Aktualne sodbe:

Mnenja in sodna praksa

Natisni

V želji in z namenom, da članom Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije predstavimo in pojasnimo naša stališča ter mnenja o posameznih pravicah in obveznostih delavcev ter sodne odločitve, v katerih sodišča obravnavajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev, smo iz obsežnega spletnega gradiva izbrali tiste na katere se v mnenjih sklicujemo oziroma za katere menimo, da morajo biti na razpolago sindikalnim zaupnikom, kot pripomoček pri zagovarjanju pravic ali njihovemu ustanavljanju.

 

Na obseg in strukturo baze lahko vplivate tudi sami in sicer tako, da zastavljate vprašanja in da nas obveščate o vsebini izdanih sodbah Delovnih sodišč, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani (to so sodišča I stopnje, katerih sodbe niso objavljene na spletnih straneh) , Višjega delovnega sodišča in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Na ta način zbrane sodbe (razen sodb sodišča I stopnje) bomo tudi nemudoma objavili na naši strani, ki jo bomo tudi sicer posodabljali enkrat mesečno.

 

Sodna praksa na katero vas opozarjamo je delovni pripomoček pri uveljavljanju in izvajanju pravic obveznosti in odgovornosti, kot jih¸ nalagajo različni zakoni in podzakonski predpisi delavcem in delodajalcem. Tako lahko spremljamo prakso Sodišča Evropske unijeprakso Evropskega sodišča za človekove pravice in domačo sodno prakso, ki jo oblikujeta Ustavno sodišče Republike Slovenije in Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Pri iskanju odgovorov na pravna vprašanja pa si pogosto pomagamo z praksoVišjega delovnega in socialnega sodišča. Zadeve Vrhovnega sodišča RS, oddelka za delovne in socialne spore so označene z VIII Ips , zadeve, ki jih obravnava Višje delovno in socialno sodišče so označene z Pdp, kadar je predmet obravnave delovni spor in Psp, kadar je predmet obravnave socialni spor.


facebook rss eng