Evropska konfederacija sindikatov (ETUC)

Natisni

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je bila ustanovljena leta 1973 za uveljavljanje interesov delovnih ljudi na evropski ravni ter za zastopanje teh interesov v institucijah Evropske unije.

 

Proces evropske integracije z uvedbo evra, nova evropska ureditev ter vedno večji vpliv zakonov EU na vsakodnevno življenje, so spremenili okolje, v katerem delujejo sindikati. Za učinkovito pogajanje in varovanje interesov svojih članov na nacionalnih ravneh morajo sindikati usklajevati svoje aktivnosti in politike na evropski ravni. Če hočejo vplivati na gospodarstvo in družbo na splošno, morajo govoriti z enotnim glasom in delovati kolektivno. Cilj Evropske konfederacije sindikatov, ki jim pri tem pomaga, je Evropska unija z močno socialno dimenzijo, ki ščiti blagostanje vseh svojih državljanov.

 

Trenutno ima Evropska konfederacija sindikatov 82 članic iz 36 evropskih držav ter 12 evropskih industrijskih zvez, s skupno okoli 60 milijonov članic in članov sindikatov. Poleg tega imajo status opazovalca v tej organizaciji še sindikalne konfederacije iz Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine.

 

Evropska konfederacija sindikatov je eden od evropskih socialnih partnerjev in je kot taka priznana s strani Evropske unije, Sveta Evrope ter EFTE, kot edina reprezentativna medsektorska sindikalna organizacija na evropski ravni.

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je edina sindikalna zveza iz Republike Slovenije, ki je polnopravna članica Evropske konfederacije sindikatov, v članstvo pa je bila sprejeta 16. marca 1999.

 

Druge sindikalne strukture

Pod pokroviteljstvom Evropske konfederacije sindikatov delujeta Svet evropskega strokovnega in menedžerskega osebja (EUROCADRES) in Evropska zveza upokojencev ter starejših ljudi (FERPA). Evropska konfederacija sindikatov usklajuje tudi aktivnosti 44 medregijskih sindikalnih svetov (IRTUC).

 

Raziskovanje in izobraževanje

V okviru Evropske konfederacije sindikatov deluje Evropski sindikalni inštitut (ETUI), ki ima tri oddelke: raziskovalni oddelek opravlja znanstvene raziskave s socialno-ekonomskega področja ter industrijskih odnosov za Evropsko konfederacijo sindikatov. Oblikuje vez med evropskim sindikalnim gibanjem ter akademiki. Oddelek za izobraževanje je glavno telo za usposabljanje v Evropski konfederaciji sindikatov. Njegova vloga je oblikovanje in zagotavljanje programov za usposabljanje sindikalnega članstva (programi usposabljanja izobraževalnega oddelka ETUI so na voljo v poglavju izobraževanje na spletni strani ZSSS). Oddelek za zdravje in varnost pri delu spremlja oblikovanje in uresničevanje evropske zakonodaje ter usklajevanje nacionalnih zakonov z direktivami s področja zdravja in varnosti pri delu.    

 

Agencijo za socialni razvoj (SDA) je Evropska konfederacija sindikatov ustanovila maja 2004 z namenom promocije evropske socialne dimenzije v svetu. Njena naloga je širitev mednarodnega socialnega dialoga, izpeljava posebnih projektov na socialnem področju, izmenjava dobrih praks in izkušenj ter svetovanje predstavnikom Evropskih svetov delavcev v evropskih podjetjih. V okviru agencije deluje še informativna točka (ETUC Infopoint), kot osrednji informacijski vir Evropske konfederacije sindikatov. Socialnim partnerjem pomaga tudi pri oblikovanju projektov, financiranih iz proračuna Evropske unije.   

 

Medregijski sindikalni sveti

 

Po statutu Evropske konfederacije sindikatov so medregijski sindikalni sveti strukture za sodelovanje sindikatov iz obmejnih regij. Medregijski sindikalni sveti povezujejo regionalne organizacije iz nacionalnih sindikalnih konfederacij, ki so članice Evropske konfederacije sindikatov.

 

Kot je zapisala Evropska konfederacija sindikatov, je sodelovanje sindikatov na lokalni in regionalni ravni eden od ključnih elementov evropskega sindikalizma in prispevek k ustvarjanju socialne Evrope.

 

Najpogostejše aktivnosti svetov so spremljanje dogajanj na trgu dela, primerjava delovnopravne in socialne zakonodaje ter kolektivnih pogodb, izobraževanje, izmenjava informacij o aktivnostih sindikatov in podobno.

 

Doslej je bilo v Evropski uniji ustanovljenih 45 medregijskih sindikalnih svetov, od tega so štiri ustanovili tudi sindikati v obmejnih regijah Slovenije: Sindikati CGIL, CISL in UIL Furlanije Julijske krajine in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, Avstrijska zveza sindikatov za Koroško ter Območni organizaciji ZSSS Gorenjske in Koroške, Avstrijska zveza sindikatov za Štajersko ter Območni organizaciji ZSSS Podravje in Pomurje ter Območni organizaciji ZSSS Pomurje in Ptuj, Nacionalna konfederacija madžarskih sindikatov za regije Baranya, Somogy, Zala in Vas in Regionalne organizacije Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške za Koprivnico, Medjimurje in Varaždin.

 

Pregled vseh, doslej ustanovljenih medregijskih sindikalnih svetov v Evropi si lahko ogledate v priponki.  

   

facebook rss eng