Evropski ekonomski in socialni odbor

Natisni

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je skladno z Rimsko pogodbo o EU eden izmed dveh posvetovalnih odborov Evropske unije. Drugi posvetovalni odbor je Odbor regij. Ustanovljen je bil leta 1957, s strokovnimi nasveti pa pomaga Evropski komisiji, Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu. Odbor je most med organizirano civilno družbo in evropskimi institucijami, saj v političnih razpravah z institucijami EU predstavlja poglede civilne družbe na določena vprašanja in brani njene interese.

 

Odbor je sestavni del odločanja v EU. Z odborom se je treba posvetovati predno se sprejmejo odločitve o gospodarski ali socialni politiki. Odbor lahko na lastno pobudo, na pobudo predsedujoče članice EU ali pa Evropskega sveta, Evropske komisije in Evropskega parlamenta, pripravi mnenje o predlagani zakonodaji EU, oziroma o vprašanjih, za katera meni, da bi jih bilo treba obravnavati.

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor ima 344 članov, pri čemer naj bi število članov iz posamezne države odražalo število prebivalstva. Razdeljeni so v tri skupine, ki zastopajo delodajalce, delavce ter različne gospodarske in socialne interese, kot so na primer predstavniki delodajalcev, sindikatov, kmetov, potrošnikov, okoljevarstvenikov, samostojnih poklicev, nevladnih organizacij in drugih interesnih skupin.

 

Člane odbora predlagajo vlade držav članic EU, imenuje pa jih Evropski svet. Imenovani so za mandat štirih let z možnostjo ponovitve mandata. Iz Slovenije je v odboru 7 članov, med katerimi sta tudi Andrej Zorko in Bojan Hribar iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

facebook rss eng