Drugi osebni prejemki

Natisni

Zaposlenemu na podlagi Zakona o delovnih razmerjih pripadajo tudi drugi osebni prejemki. Mednje štejemo jubilejne nagrade, prispevek za ločeno življenje, odpravnine, prehrano med delom in prevoz na delo, regres za letni dopust, povračila za službena potovanja, solidarnostne pomoči in terenski dodatek. Zneski in višina drugih prejemkov se med kolektivnimi pogodbami dejavnosti razlikujejo. 

facebook rss eng
Pasica

Ekonomski izračuni

Izračunaj si svojo plačo

 

Kliknite tukaj!

graf