Sveti delavcev - predstavitve

Natisni

UVOD

 

Zakon o sodelovanju delavcev pri opravljanju (ZSDU) je bil sprejet leta 1993, velja pa le za zasebni sektor. Na podlagi tega zakona bi moral biti sprejet tudi zakon o soupravljanju tudi  javni sektor, vendar le-tega po sedemnajstih letih še vedno nimamo.

Kmalu po sprejemu zakona so se sveti delavcev v družbah, seveda ob pomoči sindikata, množično ustanavljali, kasneje pa je začetna vnema pojenjala.

Zaposleni se vse premalo zavedajo, kako je soupravljanje pomembno ter kakšne prednosti prinaša, najboljši rezultati pa se kažejo v drožbah, kjer svet delavcev in sindikat sodelujeta z roko v roki.

Več o vsebini in načinu delovanja svetov delavcev v priponkah.

 

 

facebook rss eng
Pasica

Soupravljanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.