Izobraževanje v ZSSS - ponudba

Natisni

 

 

Septembra 2013 je predsedstvo ZSSS sprejelo nov sistem izobraževanja v ZSSS.

 

Osnovno vodilo novega sistema izobraževanja v ZSSS sta dostopnost in preglednost, zato bo velik poudarek na javnem objavljanju in kontinuiranem obveščanju sindikalistov v organizaciji in po terenu.

 

Dostopnost ne bomo spodbujali le na ravni informiranja, ampak tudi na ravni teritorialne dostopnosti, kar pomeni, da bomo seminarje organizirali v prostorih naših območnih organizacij ter tudi v Domu sindikatov.

 

Temelj izobraževanja v ZSSS se usmerja na sindikalno izobraževanje. To izobraževanje zajema funkcionalno izobraževanje (ki se nanaša na usposabljanje članov v poslovanju in delovanju znotraj sindikalni struktur) in predmetno izobraževanje (ki obravnava splošne teme, kot so ekonomija in pravo, ter jih aplicira na vprašanja sindikatov, kot so pravična globalizacija ali analiza poslovanja podjetij).

 

Skozi takšno sistemsko usposabljanje bomo gradili bazo usposobljenih sindikalnih zaupnikov in ostalih sindikalnih akterjev, ki se jim stalno viša nivo znanja, kar je pogoj za uspešno delo in promocijo sindikata. Takšno izobraževanje se bo izvajalo redno in skozi celo leto. Vsebine bodo organizirane na treh nivojih.

 

V okviru sistemskega izobraževanja smo oblikovali 6 vsebinskih sklopov izobraževanja:

 

1)            Sindikalno vodenje

 

2)            Organiziranje delavcev

 

3)            Pravo

 

4)            Ekonomija

 

5)            Sociala

 

6)            Varnost in zdravje pri delu

 

Sistem izobraževanja v ZSSS, ki bo namenjen sindikalistom, bo temeljil na treh stopnjah sindikalne akademije (mala, srednja in višja).

 

Vsak udeleženec bo na svojem prvem seminarju prejel sindikalni indeks ali »SINDEKS ZSSS«. V knjižici bodo vpisane vse stopnje in vsi pripadajoči seminarji (Vse udeležence seminarjev prosimo, da beležnico sindikalnega znanja – SINDEKS, v kolikor jo že imajo, vedno prinesejo s seboj na seminar.).

 

Vsak seminar bo tudi ovrednoten s kreditnimi točkami. Možnost napredovanja oz. udeležbe na seminarju višje stopnje bo mogoča na podlagi doseganja določenega števila kreditnih točk iz male sindikalne akademije oz. srednje sindikalne akademije.

 

V okviru službe za izobraževanje v ZSSS se bo vodila evidenca za posameznega člana, sindikalista, ob enem pa se bo udeležba posameznika beležila tudi v sistemu evidence članstva ZSSS.

 

Dejanske stroške izobraževanj in usposabljanj (sistemski pristop) krijejo prijavitelji udeležencev seminarjev v obliki kotizacije.

 

Vsako leto se v decembru izdela in objavi koledar izobraževanj in usposabljanj za leto dni vnaprej. Koledar bo dosegljiv na spletni strani ZSSS, objavljen pa bo tudi v Delavski Enotnosti in v e-novicah ZSSS.

 

 

Vabljeni, da se pridružite in z nami delite svoje izkušnje in znanje.

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.