Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

 

SEMINARJI SINDIKALNE AKADEMIJE ZSSS

 

     

 V prvih mesecih leta 2016 smo pripravili naslednje seminarje:


- Vse, kar morate vedeti o pogodbi o zaposlitvi, 11. februar 2016, Ljubljana


- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 25. februar 2016, Maribor


- Organiziranje in včlanjevanje delavcev v sindikat, 3. marec 2016, Ljubljana


- Delovni čas, 17. marec 2016, Celje


- Soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu, 7. april 2016, Nova Gorica

 

 

 

VSE, KAR MORATE VEDETI O POGODBI O ZAPOSLITVI          M 310-16

 

 

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o delavskih pravicah, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013), predvsem iz poglavja o pogodbi o zaposlitvi, z delom, ki določa odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za materijo do 120. člena ZDR-1, torej do poglavja o »Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja«.

 

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s poglavjem o pogodbi o zaposlitvi v ZDR – 1, ki predstavlja bistveni del ZDR-1.
• Znajo:
1. definicijo delovnega razmerja;
2. bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi;
3. posebne oblike pogodbe o zaposlitvi (s poudarkom na PZ za določen čas, razlogi, za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prepoved veriženja, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,...);
4. Institut 75. člena ZDR-1 (sprememba delodajalca);
5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove, odpoved večjega št. delavcev, zaščitene kategorije,...);
6. Kazenske določbe ZDR-1 v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami;

 

 

VSEBINA:
1. Sklop: Predavanje s poudarkom na določbah o pogodbi o zaposlitvi iz ZDR-1;
2. Sklop: Predstavitev zanimivejših primerov iz postopka na sodišču v praksi;
3. Sklop: Predstavitev pomembnejše sodne prakse (Vrhovnega sodišča);
4. Sklop: Predstavitev pogodbe o zaposlitvi v praksi, poskus sestave pogodbe, prepoznavanje napak oz. nezakonitih in pomanjkljivih določb pogodb o zaposlitvi.

 

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev

 

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• ZDR-1

 

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavatelji:
Boštjan Medik, pravnik v območni organizaciji ZSSS

 

 

Termin izvedbe:


• 11. februar 2016, Ljubljana

 

 

Prijave:
Prijave (prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

15 EUR

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE V SINDIKATIH       M 101-16

 

 

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti sindikaliste z osnovnimi spoznanji s področja komuniciranja in informiranja v sindikatih in družbi nasploh. Prav tako bodo udeleženci seminarja pridobili določena znanja o dvostopenjskem toku komuniciranja, o vlogi množičnih medijev oziroma sredstev javnega obveščanja, o njihovi moči in nemoči ter o vlogi mnenjskih voditeljev. Prav tako je namen seminarja udeležence usposobiti za samostojno analiziranje komunikacijskih procesov in za načrtovanje lastnih aktivnosti na področju komuniciranja in za izbiro komunikacijskih orodij. Namen seminarja je tudi, da se sindikalisti vprašajo, ali so zares mnenjski voditelji za delavske pravice v svojem okolju in kaj naj storijo, če ugotovijo, da so mnenjski voditelji bolj formalno kot dejansko.

 

 

Seminar priporočamo:
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikatov v podjetjih
• Profesionalnim sindikalistom

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z osnovnimi procesi s področja komuniciranja in informiranja, ki jim omogočajo načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;
• So seznanjeni s informacijskimi kanali in njihovo močjo, kar jim omogoča načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;
• So seznanjeni z dvostopenjskim tokom informiranja ter vlogo medijev ter njihovo močjo in nemočjo;
• So seznanjeni z vlogo mnenjskih voditeljev in njihovimi osnovnimi lastnostmi;
• Znajo (do neke mere) analizirati pojave na področju komuniciranja ter načrtovati in izvajati lastne aktivnosti na tem področju.

 

 

VSEBINA:
1. sklop
Procesi komuniciranja: sporočevalec - informacijski kanal - prejemnik - vzvratna informacija

 

2. sklop
Dvostopenjski tok komuniciranja (medijsko poročanje)

 

3. sklop
Vloga mnenjskih voditeljev v dvostopenjskem toku komuniciranja

 

4. sklop
Komunikacijski kanali in njihova moč

 

5. sklop
Učinkovito komuniciranje (praktično delo tudi s pisanjem informacij)

 

 

Metode:
• Uvodno predavanje
• Delo v skupinah
• Razprava in poročanje

 

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavatelji:
Tomaž Kšela, Mirsad Begić
Predavatelja sta novinarja urednika Delavske enotnosti, glasila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z izkušnjami v različnih medijih in komunikacijskih okoljih ter s poznavanjem različnih komunikacijskih sredstev.

 

 

Termin izvedbe:


• 25. februar 2016, Maribor

 

 

Prijave:
Prijave (prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

15 EUR

 

 

_______________________________________________________________

 

 

ORGANIZIRANJE IN VČLANJEVANJE DELAVCEV V SINDIKAT            M 204-16

 

 

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu organiziranja, o različnih pristopih, pogledih in metodah včlanjevanja, o pomenu sindikatov ter njihovi vlogi v družbi.

 

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata v družbi
• poznajo pravne podlage za organiziranje delavcev
• znajo uporabljati različne pristope za včlanjevanje delavcev v sindikat
• so seznanjeni s sodobnimi izzivi sindikatov
• poznajo sindikalno okolje in različne pristope delovanja delavskih organizacij

 

 

VSEBINA:
1. Vloga sindikata v družbi
2. Pravni viri organiziranja delavcev
3. Vzroki za upadanje članstva in sodobni izzivi sindikatov
4. Zakaj biti član sindikata
5. Servisni in organizacijski model
6. Pristopi k včlanjevanju
7. Protisindikalno delovanje delodajalcev

 

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Igranje vlog
• Študije primerov

 

 

Gradiva:
• Učbenik
• Delovni listi
• Priloge

 

 

Trajanje:
8 šolskih ur

 

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavatelji:
Pavle Vrhovec in Goran Lukić

 

 

Termin izvedbe:


• Ljubljana, 3. marec 2016

 

 

Prijave:
Prijave (prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

 

_______________________________________________________________

 

 

DELOVNI ČAS                                                   M 311-16

 

 

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o ureditvi delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13).

 

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom
• predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov iz gospodarstva ter zasebnega sektorja.

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z ureditvijo delovnega časa, odmorov, počitkov in letnega dopusta
• Prepoznajo neustrezno ureditev

 

 

VSEBINA:
1. Delovni čas
• Definicija delovnega časa
• Polni delovni čas
• Nadurno delo
• Dodatno delo
• Razporejanje delovnega časa
• Nočno delo

 

2. Odmori in počitki
• Odmor med delovnim časom
• Dnevni počitek
• Tedenski počitek

 

3. Letni dopust in druge odsotnosti z dela
• Trajanje letnega dopusta
• Sorazmerni del letnega dopusta
• Izraba
• Druge odsotnosti z dela

 

 

Metode:
• Delo v skupinah
• Predstavitev

 

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

 

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavateljica:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje v ZSSS

 

 

Termin izvedbe:


• 17. marec 2016, Celje

 

 

Rok za prijavo:
Roki za prijavo so navedeni na prijavnih obrazcih.

 

 

Prijave:
Prijave (prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

 

_______________________________________________________________

 

  

 

SOUPRAVLJANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU                                                                         S 608-16

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom ter

• predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov • sindikalnim funkcionarjem.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• razumejo pomen soupravljanja,

• poznajo vrste in načine soupravljanja,

• poznajo pravne podlage soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu,

• so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata pri soupravljanju,

• so seznanjeni z vlogo delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v sistemu varnosti in zdravja pri delu,

• so seznanjeni s strokovno pomočjo ZSSS, ki jo nudimo izvoljenim delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu.

 

VSEBINA:

Ker je soupravljanje v zadnjem času postavljeno nekoliko v ozadje, želimo s tem seminarjem članom pokazati, da je to zelo pomembno področje, ki med drugim vpliva tudi na stanje varnosti in zdravja v podjetju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja tam, kjer so se zaposleni odločili za izvolitev sveta delavcev oz. delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu. Soupravljanje je namreč dolžnost delodajalca in hkrati pravica delavcev, ki nudi socialno podporo, s katero protislovja in konflikti na področju varnosti in zdravja pri delu postanejo znosnejši in bolj obvladljiv. Soupravljanje je torej iskanje in sklepanje kompromisnih rešitev, kar vsekakor izboljšuje odnose med vodstvom in zaposlenimi, pristopiti je treba le na pravi način. Pridite na seminar in izvedeli boste kako!

 

Metode:

• Predstavitev

• Študije primerov

• Razprava

 

Gradiva:

• A. Zorko in L. Böhm, Priročnik za delavsko soupravljanje: VOLITVE sveta delavcev/delavskega zaupnika/delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu

• PPT predstavitev

• Razpis s programom usposabljanj za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

 

Trajanje:

4,5 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:

Katja Gorišek, strokovna sodelavka ZSSS

 

Termin izvedbe:

  

• Nova Gorica, 7. april 2016

 

Prijave:

Prijave (prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

20,00 EUR

 

_______________________________________________________________

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.