Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

SEMINARJI ZSSS V LETU 2015:

 

 

MALA SINDIKALNA AKADEMIJA

 

   

 

KAZENSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA            ŠN: S304

Namen seminarja: Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo postopek podaje (dobre) kazenske ovadbe, izvedeli bodo kako od podaje kazenske ovadbe teče nadalnji kazenski postopek ter pridobili informacije kako se žrtve takšnih kaznivih dejanj lahko zaščitijo pred povračilnimi ukrepi delodajalca.


Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, poznajo postopek prijave takšnega kaznivega dejanja, so seznanjeni s potekom kazenskega postopka ter možnimi posledicami.
• Znajo razpoznati kazniva dejanja, ki so iz tega področja v RS pregonljiva, znajo podati kazensko ovadbo, vedo na kakšen način je možno žrtve takšnih kaznivih dejanj pravno in sindikalno zaščititi.
• Poznajo možnosti prijave takšnih kaznivih dejanj, poznajo pomembne elemente teh kaznivih dejanj (kaj je potrebno dokazati, da se bo storilca lahko preganjalo in obsodilo za posamezno kaznivo dejanje).
• Prepoznajo razliko med kaznivimi dejanji in prekrški, prepoznajo kazniva dejanja, prepoznajo kdaj nujno potrebujejo strokovno pomoč.

 

VSEBINA:
1. SKLOP: Predstavitev delovno kazenskega področja (prekrški, kazniva dejanja)
2. SKLOP: Predstavitev kazenskega postopka s poudarkom na kazenski ovadbi
3. SKLOP: Predstavitev možnosti zaščite žrtev kaznivih dejanj, predstavitev kaznivega dejanja krive ovadbe

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:
6 šolskih ur z enourno pavzo za kosilo

 

Minimalno število udeležencev:
Do 10 udeležencev, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Andreja Toš Zajšek, Ana Jakopič

 

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal dva krat na leto oz. glede na interes članov.

Maribor, 23. oktober 2015

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15 EUR

 

  

_______________________________________________________________________________

 

 

DELOVNI ČAS                                                                M311

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o ureditvi delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13).

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z ureditvijo delovnega časa, odmorov, počitkov in letnega dopusta
• Prepoznajo neustrezno ureditev

 

VSEBINA:
1. Delovni čas
• Definicija delovnega časa
• Polni delovni čas
• Nadurno delo
• Dodatno delo
• Razporejanje delovnega časa
• Nočno delo

 

2. Odmori in počitki
• Odmor med delovnim časom
• Dnevni počitek
• Tedenski počitek

 

3. Letni dopust in druge odsotnosti z dela
• Trajanje letnega dopusta
• Sorazmerni del letnega dopusta
• Izraba
• Druge odsotnosti z dela

 

Metode:
• Delo v skupinah
• Predstavitev

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavateljica:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje v ZSSS

 

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal enkrat letno oz. glede na interes članov.

 

Rok za prijavo:

 • 18. september, Nova Gorica
 • 25. september 2015, Ljubljana
 • 23. oktober 2015, Maribor

 

Prijave:

Roki za prijavo so navedeni na prijavnih obrazcih.

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

 ________________________________________________________________

 

 

USPEŠNEJŠE DELO S POMOČJO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE: OSNOVE PROGRAMA WORD                  

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, predstavnike sveta delavcev in sindikaliste o tehničnih in vsebinskih vidikih uspešne uporabe programa Word, s katerim se dnevno srečujejo v svoji predstavniški vlogi, na delovnem mestu in tudi doma.

 

Seminar priporočamo:

 • Delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu
 • Predstavnikom sveta delavcev
 • Sindikalnim zaupnikom
 • Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • Spoznajo osnove dela z urejevalnikom besedil Word
 • Izdelajo predlogo za vabila, ki jo je mogoče prilagoditi za različne prireditve z kar najmanj truda
 • Uporabljajo načelo konsistentnosti pri oblikovanja celotnega dokumenta

 

VSEBINA:

1. del

Predstavitev priprave vabila

o Različni pogledi
dokumenta

o Postavitev strani za tiskanje (velikost papirja, usmerjenost, velikost robov, ...)

o Načrt strani (obroba strani, vodni žig, barva strani, slogi, ...)

o Vstavljanje logotipa – slike (lega, velikost, slog, učinki, oblivanje besedila, ...)

o Oblikovanje besedila (pisave, tipi črk, velikost črk)

o Vstavljanje hiperpovezav

 

2. del

Samostojna priprava vabila ob pomoči mentorja

 

Metode:

 • Delo z računalnikom
 • Individualno delo s pomočjo mentorja
 • Predstavitev izdelka in razprava

 

Gradiva:

 • PPT predstavitev
 • Delovna skripta

 

Trajanje:

7 ur

 

Minimalno število udeležencev:

7 udeležencev

 

Predavatelji:

Srečko Vrečko, Aleš Golja, Blaž Poje

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

Termin izvedbe:

24. september 2015, Ljubljana

 

Rok prijave udeležencev je naveden na prijavnem obrazcu.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

  ________________________________________________________________

 

 

OSNOVE SINDIKALNEGA DELOVANJA V ZSSS                       ŠN: M205

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike in predsednike sindikata v podjetjih/zavodih o pomenu,
delovanju in organiziranosti sindikalnih struktur v ZSSS, o nalogah in odgovornostih sindikalistov ter o ostalih tehničnih zahtevah ustanavljanja in delovanja sindikatov.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • razumejo naloge sindikalnih struktur na različnih ravneh v ZSSS,
 • vedo, kje je njihov položaj v sindikalni strukturi,
 • razumejo vlogo, ki so jo sprejeli,
 • vedo kdo so konkretne osebe, na katere se lahko obrnejo, ko se soočijo s težavami pri delu,
 • poznajo svoje osnovne naloge v podjetju in sindikatu,
 • poznajo svoje pravice, ki jih imajo kot sindikalni zaupniki v podjetju in kot sindikalisti znotraj sindikata in kot člani sindikata
 • razumejo odgovornost v sindikatu

 

Seminar priporočamo:

 • novoizvoljenim sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
 • novoizvoljenim sindikalnim funkcionarjem

 

VSEBINA:

Organiziranost in delovanje sindikata:

1. sklop:

a. Pomen sindikalizma oziroma sindikatov

b. Organiziranost ZSSS

c. Sindikat pri delodajalcu

 

2. Sklop:

a. Reprezentativnost sindikata

b. Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov

c. Statusno preoblikovanje delodajalca in prilagajanje sindikata

d. Včlanjevanje in evidence

 

Metode:

 • Delo v dvojicah in skupinah
 • Študije primerov

 

Gradiva:

 • Učbenik
 • PPT predstavitev
 • Delovni listi

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelj:

Pavle Vrhovec

 

Termin izvedbe:

15. oktober 2015, Ljubljana

 

Seminar se izvaja enkrat letno.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Rok prijave je naveden na prijavnem obrazcu.

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

  ________________________________________________________________

 

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.