Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

 

SEMINARJI SINDIKALNE AKADEMIJE ZSSS

 

     

 V prvih mesecih leta 2016 smo pripravili naslednje seminarje:


- Vse, kar morate vedeti o pogodbi o zaposlitvi, 11. februar 2016, Ljubljana


- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 25. februar 2016, Maribor


- Organiziranje in včlanjevanje delavcev v sindikat, 3. marec 2016, Ljubljana


- Delovni čas, 17. marec 2016, Celje


- Soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu, 7. april 2016, Nova Gorica

 

- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 21. april 2016, Maribor

 

 

_______________________________________________________________

 

 

KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE V SINDIKATIH       M 101-16

 

 

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti sindikaliste z osnovnimi spoznanji s področja komuniciranja in informiranja v sindikatih in družbi nasploh. Prav tako bodo udeleženci seminarja pridobili določena znanja o dvostopenjskem toku komuniciranja, o vlogi množičnih medijev oziroma sredstev javnega obveščanja, o njihovi moči in nemoči ter o vlogi mnenjskih voditeljev. Prav tako je namen seminarja udeležence usposobiti za samostojno analiziranje komunikacijskih procesov in za načrtovanje lastnih aktivnosti na področju komuniciranja in za izbiro komunikacijskih orodij. Namen seminarja je tudi, da se sindikalisti vprašajo, ali so zares mnenjski voditelji za delavske pravice v svojem okolju in kaj naj storijo, če ugotovijo, da so mnenjski voditelji bolj formalno kot dejansko.

 

 

Seminar priporočamo:
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikatov v podjetjih
• Profesionalnim sindikalistom

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z osnovnimi procesi s področja komuniciranja in informiranja, ki jim omogočajo načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;
• So seznanjeni s informacijskimi kanali in njihovo močjo, kar jim omogoča načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;
• So seznanjeni z dvostopenjskim tokom informiranja ter vlogo medijev ter njihovo močjo in nemočjo;
• So seznanjeni z vlogo mnenjskih voditeljev in njihovimi osnovnimi lastnostmi;
• Znajo (do neke mere) analizirati pojave na področju komuniciranja ter načrtovati in izvajati lastne aktivnosti na tem področju.

 

 

VSEBINA:
1. sklop
Procesi komuniciranja: sporočevalec - informacijski kanal - prejemnik - vzvratna informacija

 

2. sklop
Dvostopenjski tok komuniciranja (medijsko poročanje)

 

3. sklop
Vloga mnenjskih voditeljev v dvostopenjskem toku komuniciranja

 

4. sklop
Komunikacijski kanali in njihova moč

 

5. sklop
Učinkovito komuniciranje (praktično delo tudi s pisanjem informacij)

 

 

Metode:
• Uvodno predavanje
• Delo v skupinah
• Razprava in poročanje

 

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavatelji:
Tomaž Kšela, Mirsad Begić
Predavatelja sta novinarja urednika Delavske enotnosti, glasila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z izkušnjami v različnih medijih in komunikacijskih okoljih ter s poznavanjem različnih komunikacijskih sredstev.

 

 

Termin izvedbe:


• 21. april 2016, Maribor

 

 

Prijave:
Prijave (prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

15 EUR

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

SOCIALNI DIALOG S 203-16

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike, predsednike sindikatov ter ostale člane organov sindikatov podjetij in zavodov, o obliki sindikalnega boja preko socialnega dialoga, o tem kako le ta deluje na nacionalni in kako na evropski ravni, ter kakšne prednosti in izzive prinaša. Udeleženci bodo seznanjeni s tem kakšne učinke lahko sindikati dosegajo preko različnih načinov sodelovanja v socialnem dialogu: preko kolektivnih pogajanj, znotraj Ekonomsko-socialnega sveta itd.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s tem, kaj socialni dialog je ter kako poteka na državni in evropski ravni.
• Poznajo prednosti in izzive socialnega dialoga ter učinke socialnega dialoga na sprejemanje odločitev na državni in evropski ravni. Poznajo kakšne so lahko njegove prednosti in pomanjkljivosti v primerjavi s protesti, stavkami ter ostalimi oblikami sindikalnega boja.
• Vedo kakšne so oblike socialnega dialoga: tristranski in dvostranski socialni dialog, ter kako se vanj vključujejo sindikati.

 

VSEBINA:
1. Socialni dialog na državni in evropski ravni
2. Reševanje sporov
3. Sodelovanje z delodajalci
4. Sodelovanje z delodajalci in Vlado

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Priročnik

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
do 10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Andrej Zorko

 

Termin izvedbe:


• 16. maj 2016, Ljubljana

 

Prijave:

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti. Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15 EUR

 

_______________________________________________________________

 

 

IZGUBA ZAPOSLITVE, BREZPOSELNOST IN ZAPOSLOVANJE S 507-16

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti udeležence z vsemi postopki v primeru izgube zaposlitve, vključno z delom Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi; s pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb; programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ostalimi možnostmi podpore pri iskanju zaposlitve, vključno z delom v tujini.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z vsemi postopki v primeru izgube zaposlitve, vključno z delom Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi; s pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb; programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ostalimi možnostmi podpore pri iskanju zaposlitve.
• Poznajo možnosti programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter ostale možnosti podpore pri iskanju zaposlitve
• Prepoznajo celoten postopek sindikalnega vključevanja v delo Komisije za ugotovitev podlag za odpoved pogodbe o zaposlitvi
• Znajo poiskati ustrezne vire informacij za zaposlitve

 

VSEBINA:
1. SKLOP: predstavitev postopkov v primeru izgube zaposlitve
2. SKLOP: Predstavitev programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3. SKLOP: Predstavitev dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
4. SKLOP: možnosti iskanja zaposlitve

 

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Priročnik

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Goran Lukič, Svetovalnica za migrante

 

Termin izvedbe:


• Maribor, 12. maj 2016

 

Prijave:
Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti. Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15 EUR

 

_______________________________________________________________

 

 

VSE, KAR MORATE VEDETI O POGODBI O ZAPOSLITVI M 310-16

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o delavskih pravicah, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013), predvsem iz poglavja o pogodbi o zaposlitvi, z delom, ki določa odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za materijo do 120. člena ZDR-1, torej do poglavja o »Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja«.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s poglavjem o pogodbi o zaposlitvi v ZDR – 1, ki predstavlja bistveni del ZDR-1.
• Znajo:
1. definicijo delovnega razmerja;
2 .bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi;
3. posebne oblike pogodbe o zaposlitvi (s poudarkom na PZ za določen čas, razlogi, za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prepoved veriženja, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,...);
4. Institut 75. člena ZDR-1 (sprememba delodajalca);
5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove, odpoved večjega št. delavcev, zaščitene kategorije,...);
6. Kazenske določbe ZDR-1 v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami;

 

VSEBINA:
1. Sklop: Predavanje s poudarkom na določbah o pogodbi o zaposlitvi iz ZDR-1;
2. Sklop: Predstavitev zanimivejših primerov iz postopka na sodišču v praksi;
3. Sklop: Predstavitev pomembnejše sodne prakse (Vrhovnega sodišča);
4. Sklop: Predstavitev pogodbe o zaposlitvi v praksi, poskus sestave pogodbe, prepoznavanje napak oz. nezakonitih in pomanjkljivih določb pogodb o zaposlitvi.

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• ZDR-1

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Boštjan Medik, pravnik v območni organizaciji ZSSS

 

Termin izvedbe:

 

• 7. junij 2016, Maribor

 

Prijave:
Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti. Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

_______________________________________________________________

 

 

KAKO PRIVABITI MLADE V SINDIKAT?            PSM01

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kako na najboljši način pristopiti k mladim, kako mlade pritegniti v sindikat in kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo aktivni.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s kanali in načini komuniciranja z mladimi.
• So seznanjeni s primeri dobrih praks aktiviranja mladih - iz Slovenije in tujine.
• Znajo pravilno pristopiti k mladim in jih nagovoriti na mladim primeren način.
• Poznajo možnosti priprave aktivnosti in načinov komuniciranja posebej za mlade.
• Prepoznajo potencial mladih v svojem (delovnem) okolju (podjetju) in imajo pripravljeno strategijo včlanjevanja mladih.

 

VSEBINA:
1. Sklop >> Mladi – X, Y ali Z generacija?? (na splošno o mladih, njihovih željah, pričakovanjih, potrebah; Na primerih praks iz Slovenije in tujine razloženo, kaj mladi potrebujejo in kaj pričakujejo) – prestavitev
2. Sklop >> Možnosti in pravila komuniciranja z mladimi v kolektivu (pregled stanja, možnost organiziranja mladih, ideje ...) – delo v parih ali skupinah
3. Sklop >> Izdelava strategije (kako bomo pristopili do mladih, kaj jim bomo ponudili in kako jih bomo aktivirali, ko se enkrat včlanijo k nam)

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
12 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelj:
Sanja Leban Trojar

 

Kratka predstavitev
Predavateljica je ena od ustanoviteljic Sindikata Mladi plus, primera dobre prakse organiziranja mladih na evropski ravni. Udeleženka več ETUC seminarjev in drugih izobraževanj ter posvetov na temo sindikalnega organiziranja mladih, poznavalka spletnih orodij za komuniciranje z mladimi. Izvajalka predavanj in izobraževanj za mlade in o mladih. Na ZSSS od marca 2016 zaposlena kot sodelavka za odnose z javnostmi, družbena omrežja in delo z mladimi.

 

Termin izvedbe:

 

• 16. junij 2016, Nova Gorica

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

_______________________________________________________________

 

 

KOLEKTIVNE POGODBE M313-16

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je približati sindikalistom osnovne informacije o socialnem dialogu s posebnim poudarkom na kolektivnih pogodbah, kot enemu od produktov dogovarjanja med partnerji. Udeleženci bodo prejeli osnovne informacije o vrstah kolektivnih pogodb, avtonomiji pogodbenih strank, o osebni in stvarni veljavi kolektivnih pogodb, njihovi časovni veljavi in uporabi ter načinu sklepanja in odpovedi. Našteta bodo tudi potrebna znanja s katerimi morajo razpolagati člani pogajalskih skupin, ko pristopajo k sklepanju kolektivne pogodbe.

 

Seminar priporočamo:
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora
• Sindikalnim pogajalcem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z vrstami in vsebino KP
• Poznajo možnosti v zvezi z veljavnostjo kolektivnih pogodb...
• Seznanijo se z možnimi vsebinami KP in znanji, ki jih potrebujejo pri pogajanjih

 

VSEBINA:
1. UVOD Socialni dialog
2. Vrste kolektivnih pogodb in stvarna ter osebna veljava kolektivnih pogodb
3. Avtonomija pogodbenih strank
4. Časovna veljava kolektivnih pogodb
5. Pogovor o tem kaj moram vedeti, če sem član pogajalske skupine za sklenitev kolektivne pogodbe

 

Metode:
• Predstavitev
• Delo v skupinah
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• gradivo
• Delovni listi

 

DODATNA NAVODILA UDELEŽENCEM:
Udeleženci naj prinesejo kolektivno pogodbo, ki velja v njihovem podjetju oziroma splošni akt ali splošne akte s katerimi se urejajo pravice v zvezi z delovnimi razmerji (Pravilnik o plačah, o letnem dopustu, delovnem času....)

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelj:
Andreja Toš Zajšek

 

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal dvakrat na leto oz. glede na interes članov.

 

• 30. junij 2016, Ljubljana

 

Prijave:
Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti. Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.