Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

 

SEMINARJI SINDIKALNE AKADEMIJE ZSSS

 

     

 V letu 2016 smo pripravili naslednje seminarje:


- Vse, kar morate vedeti o pogodbi o zaposlitvi, 11. februar 2016, Ljubljana; 7. junij, Maribor 


- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 25. februar 2016, Maribor


- Organiziranje in včlanjevanje delavcev v sindikat, 3. marec 2016, Ljubljana


- Delovni čas, 17. marec 2016, Celje


- Soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu, 7. april 2016, Nova Gorica

 

- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 21. april 2016, Maribor

 

- Socialni dialog, 16. maj 2016, Ljubljana

 

- Izguba zaposlitve, brezposelnost in zaposlovanje, 12. maj 2016, Ljubljana

 

- Kako privabiti mlade v sindikat?, 16. junij 2016, Nova Gorica

 

- Kolektivne pogodbe, 30. junij 2016, Ljubljana

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

 

PREPRIČLJIVO KOMUNICIRANJE in JAVNO NASTOPANJE SINDIKALISTA PSK01

 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o dejstvu, da ima način, kako nekaj povemo, večjo težo, kot to, kaj povemo. Zato so prepričljivi sogovorniki tako dobro sprejeti in uspešni pri uveljavljanju svojih predlogov, mnenj in stališč. Za sindikalne predstavnike pa je to vitalnega pomena.

 

Sindikalni predstavniki ste pogosto v vlogi, ko morate predstaviti svoja stališča, svoje mnenje in informacije, svojim kolegom, vodstvu ter zunanji javnosti. Ne le od vsebine, ki jo predstavljate, predvsem od vašega načina, kako jo predstavite, je odvisno, na kašna »ušesa« boste naleteli.

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• Razumejo pomen prepričljivega nastopanja za sindikalnega zaupnika.
• Spoznajo, kaj zavira uspešno komunikacijo in nastop.
• Razumejo pomen dobre priprave in temeljna pravila.
• Ozavestijo pomen dobre samopodobe in iskali načine, kako razvijati samozavestno držo in prepričljivo predstaviti svoja stališča svojim kolegom, vodstvu in zunanji javnosti.
• Znajo temeljna pravila bontona
• Poznajo načine, kako obvladovati poslušalce in razvijati govorniške veščine.
• Prepoznajo nekaj ključnih korakov za obvladovanje treme

 

 

VSEBINA:
1. Komunikacija je pogoj za preživetje
2. Nova dognanja znanosti o komuniciranju
3. Temeljni zakoni komuniciranja
4. Pomen nebesedne in besedne komunikacije za dober nastop
5. Bonton v komuniciranju: temeljna pravila uspešne komunikacije sindikalista
6. Trije koraki do uspešnega nastopanja
    1. Psihološka priprava na nastop
        a. Naši odnosi do nastopanja in vzroki zanje
        b. Trema – tehnike za obvladovanje
        c. Viri notranje moči in kako jih uporabljati
        d. Kako razvijam samozavestno držo
        e. Tehnika preokvirjanja in tehnika priklica samozavesti in sproščenosti
     2. Vsebinska priprava na nastop
         f. Značilnosti poslušalcev: zaznavni kanali in kako jih upoštevati pri predstavitvi
         g. Kako upoštevati pravila dobrega uvoda in zaključka
         h. Kako se odzivati v nepredvidljivih situacijah (na novinarska vprašanja, pri naključnem nastopanju in pd)
3. Trening nastopanja in presoja nastopa

 

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Vaje
• Praktičen nastop
• Razprava in poročanje

 

 

Gradiva:
• Učni pripomočki
• Priročnik

 

 

Trajanje:
8 šolskih ur

 

 

Število udeležencev:
do 20 udeležencev

 

 

Predavateljica:

Majda Šavko, prof. ped.
Predavateljica je profesorica pedagogike, šolana mediatorka, usposobljena supervizorka, moderatorka skupinskih procesov, certificiran in licenciran coach. Že od leta 1992 vodi delavnice za razvijanje ključnih kompetenc za različne ciljne skupine. Pri svojem delu uporablja sodobne andragoške pristope ter izsledke sodobnih psiholoških usmeritev.

 

 

Termin izvedbe:
31. 8. 2016, Ljubljana

 

 

Prijave:
Prijave (prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

35,00 EUR

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

DELO S ČLANSKO EVIDENCO                     SN: S102

 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti predstavnike sindikatov o administraciji evidence članov. Spoznati jih s ključnimi elementi zbiranja podatkov o članih ter o ravnanju z občutljivimi osebnimi podatki.

 

Udeleženec ob koncu izobraževanja:
1. razume glavne značilnosti evidence članstva znotraj ZSSS
2. ve, kako se pravilno izpolni pristopna izjava
3. razume pomembnost varovanja osebnih podatkov
4. je seznanjam z administracijskimi nalogami glede evidence članstva

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom
• predsednikom sindikatov in članom IO v podjetjih
• delavci na območnih organizacijah ZSSS,

 

VSEBINA:
• Predstavitev zbirke podatkov o članih,
• pošiljanje podatkov (vstopi, izstopi, sporočanje sprememb),
• izpolnjevanje pristopne izjave, sprejem pristopne izjave.
• Varovanje osebnih podatkov

 

Metode:
- Predavanje
- Predstavitve
- Študije primerov

 

Gradiva:
• Pristopna izjava,
• Pravilnik o zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS,
• Statutarna določila o članih (iz statutov sindikatov)

 

Trajanje:
2 šolski uri

 

Predavatelji:
Služba za evidenco

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.