Vseživljensko učenje - doma

Natisni

IZOBRAŽEVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

 

Socialno partnerstvo je v preteklih petnajstih letih pomembno vplivalo na razvoj sistema izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji.

 

Kot temeljna oblika izobraževanja za pridobitev splošne oziroma strokovne izobrazbe mora ostati javno šolstvo. Ker pa šolski sistem običajno ne da znanj in veščin, ki so potrebne za takojšnjo vključitev v delovni proces, je potrebno razviti ob formalnem izobraževanju tudi sistem neformalnega in informalnega izobraževanja. Vzpostavljen in zakonsko podprt je bil sistem pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, čim prej pa bo potrebno oblikovati ogrodje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ga uskladiti z ogrodjem evropskih poklicnih kvalifikacij, istočasno pa ga narediti primerljivega s šolskim sistemom izobraževanja ter ga umestiti v panožne kolektivne pogodbe. Na ta način bo prisotna večja motivacija za pridobivanje novih znanj in veščin za zaposlene, izboljšala se bo kakovost znanja zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje bo prilagojeno novim zahtevam razvoja in potrebam podjetij, mobilnost delavcev bo z dodatnimi znanji večja.

 

V okviru vzpodbujanja vseživljenjskega učenja bo poleg razvoja šolskega sistema potrebno zagotoviti sistemske rešitve za udeležbo odraslih v izobraževanju in usposabljanju v vseh obdobjih življenja ter zagotoviti možnost razvoja karierne orientacije posameznika. Sistemska rešitev mora vsebovati dostopnost z vidika informacij o možnostih izobraževanja in usposabljanja kot tudi način financiranja ali sofinanciranja, še posebej izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki je bilo doslej najbolj zapostavljeno.

 

 

 

SODELOVANJE ZSSS V PROJEKTU SVETOVANJE NA DELOVNEM MESTU

 

ZSSS je sodelovala kot partner v mednarodnem projektu SVETOVANJE NA DELOVNEM MESTU, v okviru katerega so delavci dobili informacijo in svetovanje o možnostih izobraževanja in usposabljanja dobili kar v svoji delovni sredini.

 

Rezultati projekta so zelo dobri, kažejo pa tudi pot naprej.

 

Več o projektu v priponki.

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.