Zdravstveno zavarovanje

Natisni

UČINKOVITI, DOSTOPNI IN PROŽNI ZDRAVSTVENI SISTEMI

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o učinkovitih, dostopnih in prožnih zdravstvenih sistemih, COM(2014) 215 final, 21. 1. 2015 

 

Mnenje EESO

 

 


 

 

PRAVICE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

 

Publikacije Zavoda za zdravstvenozavarovanje Slovenije za mesece:

 

- januar 2015

- september 2014

 


 

 

ZDRAVJE IN RAST - KLJUČNA IZHODIŠČA ZA RAZVOJ ZDRAVSTVA

 

Predavanje doc. dr. Petre Došenović Bonča, predavateljice Ekonomske fakultete »Zdravje in rast – ključna izhodišča za razvoj zdravstva«, ki ga je imela 15. 10. 2014 na posvetu »Vrednost inovacij, Bolnik: včeraj, danes, jutri« Poslovne Akademije časnika
Finance in Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ
.

 

 

 

KODEKS O JAVNI OBJAVI PRENOSOV SREDSTEV ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI FARMACEVTSKIH DRUŽB, 14. 7. 2014

 

 


 

 

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO V ZDRAVSTVU JE LAHKO ZA JAVNA SREDSTVA DRAŽJE

 

Skupina strokovnjakov za učinkovito investiranje v zdravstvo (EXPH), je  27. 2. 2014 za generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in potrošnike (DG SANCO) pripravila poročilo ZDRAVSTVENA IN EKONOMSKA ANALIZA DOSEŽKOV JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V ZDRAVSTVU PO VSEJ EVROPI. V njem sporoča in priporoča:

 

- ni znanstveno potrjenih dejstev, da so javno-zasebna partnerstva stroškovno bolj učinkovita v primerjavi s tradicionalnimi oblikami javnega financiranja ter upravljanja nudenja zdravstvenih storitev;

 

- za javno-zasebna partnerstva bi morala veljati enaka pravila dostopnosti za bolnika, ista tarifa, brez samoplačniških doplačil enako kot v bolnišnicah, ki jih nadzirajo javni in zasebni lastniki oziroma socialno varstvo. Izkušnja bolnika se ne bi smela bistveno razlikovati;

 

- javno-zasebno partnerstvo za graditev bolnišnice, bi se smelo uporabiti zgolj izjemoma: kadar javni sektor trenutno nima denarja za grajenje infrastrukture, a bo proračun sposoben v bodočnosti odplačevati anuitete (letna odplačila);

 

- lastništvo samo po sebi ne vpliva pomembno na učinkovitost zagotavljanja storitev. Mnogo pomembnejša za rezultate in stroškovno učinkovitost so primerna struktura spodbud za izvajalce storitev, vključno s finančnimi mehanizmi in sposobnim upravljanjem.

 

 

 - uporaba sredstev Strukturnih skladov EU je za javno-zasebna partnerstva upravičena šele po pridobitvi dokazov o primerjalni prednosti sedanjih dolgoročnih koncesij za javno-zasebna partnerstva.

 

Prevod povzetka poročila v slovenščino

 

 


  

 

 24. 3. 2014

 

PETICIJA ZA OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA:

 

 

Logo koalicije za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

 

ZSSS se je pridružila neformalni Koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, ki združuje sindikate, nevladne organizacije, civilna gibanja, nove politične stranke, ki se razvijajo iz protestnih gibanj itd. Cilj koalicije je omogočiti prebivalstvu, da s podpisom Peticije za ohranitev javnega zdravstvenega sistema izrazijo svojo voljo, da od poslancev in vlade zahtevajo zdravstveno reformo, ki bo uveljavljala javni interes za dostopno celovito zdravstveno varstvo namesto zasebnega interesa za kovanje dobičkov.

 

Vabilo na tiskovno konferenco koalicije v ponedeljek, 24. marca 2014 ob 11. uri v dvorani v 6. nadstropju Doma sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva svoje člane in podpornike: "Zdravje ne sme postati privilegij bogatih! Čas je, da vladi in poslancem sporočimo svojo voljo, ki naj jo upoštevajo pri snovanju zdravstvene reforme. Zato podpišimo Peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema!"

 

Peticija je skladna s stališči, ki jih ZSSS konsistentno zastopa od leta 1992: za interes delavcev do popolnega zdravstvenega varstva na podlagi plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. V programskem dokumentu 6. kongresa ZSSS smo tako 7. 12. 2012 med drugim zapisali: "Javne storitve so izjemno pomembne za socialno in ekonomsko kohezijo. Takšne storitve morajo biti visoko kakovostne in dostopne vsakomur. Zato se bomo uprli vsakršni privatizaciji ali liberalizaciji teh storitev in zahtevali za njih čvrsto zakonsko podlago, ki bo javne storitve, predvsem javno zdravstvo in šolstvo, naredila nedotakljive pred napadi tržnih sil."

 

Vplivne organizacije predlagajo vladi in poslancem privatizacijo zdravstva in liberalizacijo zdravstvenih storitev. Sedaj je torej čas, da vladi in poslancem svojo voljo izrazimo tudi mi, ki se borimo za socialno državo. Civilna iniciativa, kakršna je Peticija za ohranitev javnega zdravstva, nam to omogoča.

 

Peticija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

 

Peticijo lahko podpišete s klikom na ...

 

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) za podpis peticije

 

 


 

 

 RAZLIČNI PREDLOGI ZA ZDRAVSTVENO REFORMO, ELEMENTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA, O SISTEMSKI KORUPCIJI V ZDRAVSTVU 2013-2014

 

7. 5. 2014: Ministrstvo za zdravje je za projekt eZdravje naznanilo sum kaznivega dejanja

 


 

 

 

Evropska komisija: Evropska komisija je v 4. 4. 2014 objavljenem sporočilu predstavila načrt za preoblikovanje zdravstvenih sistemov v Evropi, da bodo lahko kos trenutnim izzivom in pritiskom. Državam članicam priporoča, da okrepijo učinkovitost, povečajo dostopnost ter izboljšajo odpornost zdravstvenih sistemov. Komisija izpostavlja številne pobude, metode in orodja, s katerimi bodo države članice lahko državljanom zagotovile visokokakovostno zdravstveno oskrbo. Države članice prav tako poziva, da pri izvajanju priporočenih reform izkoristijo evropske instrumente financiranja, kot so strukturni skladi.

Več o organizaciji zdravstvenih sistemov v EU

 

 

Ministrstvo za zdravje razmišlja o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 18. 3. 2014

 

Javna predstavitev mnenj o temi "Aktualni problemi na področju zdravstva" v organizaciji Odbora za zdravstvo v Državnem zboru RS, 23. 1. 2014

 

Zdravniške organizacije se zavzemajo za zdravstveno reformo, ki temelji med drugim na privatizaciji in liberalizaciji zdravstva in višjih stroškov prebivalstva zaradi črtanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in dodatnih nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj: Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize, 14. 2. 2014

 

 

Komisija za preprečevanje korupcije o zdravstvu:

 

Sistemsko načelno mnenje glede ocene ugotovljenih tveganj v zdravstvenem sistemu RS in priporočila za ukrepanje, 27. 2. 2014

 

Analiza udeležbe zaposlenih v javnem zdravstvu v zasebnih podjetjih, 27. 2. 2014

 

Ugotovitve nadzora v Ortopedski bolnišnici Valdoltra glede sistemskih korupcijskih tveganj in pobuda / zahteve za nadaljnje ukrepanje pristojnih organov, 28. 1. 2014

 

Javno pismo senata Komisije za preprečevanje korupcije, 3. 12. 2013 se nanaša tudi na zdravstvo - glej zlasti točke:


4. Centralizacija in informatizacija (ter s tem transparentnost) javnega naročanja v javnem zdravstvu

13. Sprejem sistemskega zakona, ki bo stanovske organizacije, ki jim zakon daje javna pooblastilo (npr. ... Zdravniška ...) zavezal k vzpostavitvi učinkovite samoregulacije, preglednega, predvsem pa javno dostopnega (prek spleta) sistema za spremljanje delovanja njihovih internih častnih/etičnih/disciplinskih razsodišč ter izrečenih sankcij

 

 

 

Iniciativa zdravnikov za vzpostavitev transparentnega in strokovnega javnega zdravstva v Republiki Sloveniji - spletna stran

 

 

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) 13. 12. 2013:

Odprto pismo vsem odgovornim v zdravstvenem sistemu za nadzor odtekanja javnih sredstev v zasebne žepe in za sistemske rešitve za varno, pravično, dostopno, solidarno zdravstveno varstvo

 

Odprto pismo Vzajemni

 

 

SUM KORUPCIJE V ZDRAVSTVU PRI NABAVI OPREME:

 

Sporočilo policije 3. 4. 2014: Nacionalni preiskovalni urad na osmih hišnih preiskavah za dokazi kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije v zdravstvu

 

Sporočilo policije 19. 12. 2013: Osumljenci so zdravstveni zavarovalni sistem RS oškodovali za več kot milijon evrov

 

Sporočilo KPK v zvezi s policijskimi hišnimi preiskavami na področju zdravstva 19. 12. 2013

 

 Članek v časniku Finance 23. 11. 2013 : Kako iz bolnišnic odtekajo milijoni


Branko Šestan, šef ortopedske klinike iz Lovrana: "Iz bolnišnice sem spodil lobiste in prihranil milijone"

 

Družinski prepir trese šempetrsko bolnišnico, 27. 2. 2014

 

Po očitkih glede nabave zdravil zdaj direktorju očitajo sporno zaposlitev hčere, 21. 3. 2014

 

Računsko sodišče RS: Zbirno poročilo "Podeljevanje koncesij v zdravstvu", 2008

 

Mesečno sporočilo NIJZ o nacionalnem spremljanju čakalnih dob, 1. 2. 2014 


 

Bolniška odsotnost z dela:

 

Obvladovanje zdravstvenega absentizma v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ZZZS, 12. 5. 2011

 

Pravica do nadomestila plače med začasno odsotnostjo z dela, ZZZS, avgust 2013

 

 

 

Dr. Alojz Ihan:

 

31. 3. 2014: Ministre streljajo kot zajce, mar ne?

 

3. 2. 2014: "Pacient naj dobi račun"

 

 

Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, junij 2012

 

Mag. Jaka Slokan, pravosodni svetnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani: Specializacije zdravnikov naj plača država, ne zavarovanci

 

 

Odstopna izjava ministra za zdravje Tomaža Gantarja, 25. 11. 2013

 

 

Odstopna izjava ministrice za zdravje dr. Alenke Trop Skaza, 25. 3. 2014

 

  


 

 

STALIŠČA ZSSS DO PREDLOGOV ZA ZDRAVSTVENO REFORMO 1991- 2015:


 

SOCIALNI SPORAZUM ZA OBDOBJE 2015–2016

Parafirani teskt, januar 2015

Vladno gradivo, 29. 1. 2015

 

 

 


 

18. 2. 2014

 

 

ZSSS je na tiskovni konferenci opozorila, da prispevek za pripravo načrta strukturnih sprememb zdravstvenega sistema z naslovom " Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize", ki so ga pripravile Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, v večjem delu ni v skladu s cilji, opredeljenimi glede zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene reforme v programu ZSSS, sprejetim na 6. kongresu ZSSS 7. 12. 2012 in po kongresu opredeljenimi stališči.

 

Kandidatka za ministrico za zdravje  prim. dr. Alenka Trop Skaza je zastopnica Enote FIDES ZZV Celje. Ali to pomeni, da bo uresničevala ta načrt? 

 

 

Poziv štirih zdravniških organizacij vladi in poslancem državnega zbora, april 2014

 

 

 

Odgovor koordinaciji 4 zdravniških organizacij, 21. 2. 2014

 

Zdravniške organizacije ZSSS očitajo, da ohranja miselnost iz obdobja pred demokracijo, 20. 2. 2014

 

Zapis 19. nujne seje Odbora za zdravstvo Državnega zbora RS, 18. 2. 2014 z edino točko dnevnega reda "Predstavitev prim.dr. Alenke Trop-Skaza, dr.med., kandidatke za ministrico za zdravje", ki omogoča primerjavo med njenimi stališči in strateškim dokumentom štirih zdravniških organizacij

 

Javna predstavitev mnenj o temi "Aktualni problemi na področju zdravstva" v organizaciji Odbora za zdravstvo v Državnem zboru RS, 23. 1. 2014

 


 

 

 

 

 

 17. 2. 2014

 

V skladu s pozivom Skupščine ZZZS z dne 20. 12. 2013 oblikovani predlogi in pripombe Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) na osnutek Strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje od 2014 do 2019, ki je v javni razpravi do 1. 3. 2013.  

 

Posvet ZSSS 6. 2. 2014 v javni razpravi o predlogu Strateškega razvojnega programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za obdobje od 2014 do 2019 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23. 10. 2013

 

Predlog amandmajev ZSSS na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - nujni postopek, EPA 1497-VI. Predstavljeni so bili na 14. nujni seji Odbora za zdravstvo Državnega zbora RS 23. 10. 2013 ob 9. uri. Amandmajev ni želel povzeti nobeden od prisotnih koalicijskih in opozicijskih poslancev.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.8.2013

 

NOVA POGODBA MED DELOM IN KAPITALOM ZA IZHOD IZ KRIZE -  izbor predlogov sindikatov za socialni sporazum 2014-2016


 

  


 

  

16. 7. 2013

Pripombe ZSSS z dne 16. 7. 2013 na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) po nujnem postopku, v javni razpravi julija 2013

 


 

   

8. 7. 2013

 

Pripombe z dne 8. 7. 2013 ZSSS na predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1), v javni razpravi julij- avgust 2013

 


 

 

 30. 8. 2013  in  6. 9. 2013

 

ZSSS je bila pobudnica za uvrstitev na dnevni red 240. seje Ekonomsko socialnega sveta z dne 30. 8. 2013 točke z naslovom "Zaostovanje razmer pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja". ZSSS namreč želi spodbuditi socialni dialog z vlado o "Polletnem poročilu o poslovanju ZZZS z oceno do konca leta 2013" z dne 8. 8. 2013, v katerem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) opozarja, da bo zaradi nominalnega zmanševanja prihodkov od prispevkov, izpraznjenem rezervnem skladu in praznem splošnem skladu v letu 2014 ogrožena njegova zmožnost za financiranje obstoječega obsega programa in pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na to so vodstvo ZSSS opozorili predstavniki ZSSS v organih upravljanja ZZZS, kjer zastopajo interese delavcev/aktivnih zavarovancev. Postopek sprejema novele ZZVZZ (glej zgoraj stališča ZSSS), ki naj bi zdravstveni blagajni zagotovila dodatna sredstva, pa je bil v vladi julija 2013 ustavljen. Socialni dialog v ESS naj spodbudi pravočasno ukrepanje za preprečitev zloma zdravstvene blagajne - stebra socialne države. Razprava je bila zaključena na 241. seji ESS 6. 9. 2013.

 

 

 


 

 29. 1. 2013

  

Pobuda za spremembo 54. člena ZZVZZ - zavarovalna osnova za dolgotrajno brezposelne

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2012

 

Prikaz neenakomerne obremenitve plačil prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje po kategorijah zavarovancev, statistika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) iz leta 2012 – Delavci z daleč najvišjimi prispevki solidarni do drugih kategorij zavarovancev!!! - na tej podlagi zahteve za postopno izenačitev obremenitve vseh aktivnih kategorij zavarovancev (zaradi medgeneracijske solidarnosti ZSSS ne zahteva zvišanja prispevkov upokojencev)

 

 


 

 

7. 12. 2012

  

Program ZSSS sprejet na 6. kongresu ZSSS 7. 12. 2012 o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je zavezujoč dokument za odnos do zdravstvene reforme v obdobju 2012 - 2017.

 

 

6. kongres ZSSS: Poročilo o delu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije med 5. in 6. kongresom (7. 12. 2007 – 7. 12. 2012)

 

 


 

  

17. 7. 2012

 

 

Parafirano poglavje "Zdravstvo po meri ljudi" - poizkus sklenitve socialnega sporazuma 2012 - 2016

 

 


 

 8. 3. 2011

 

NADGRADNJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO LETA 2020

 


 

17. 9. 2009

 

 

Deklaracija slovenskih sindikalnih konfederacij, zbranih pred ministrstvom za zdravje - proti delovnemu gradivu ZZVZZ z dne 31. 7. 2009 

 

 


 

  

29. 6. 2009

 

Pripombe na predlog zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1), verzija 10. 6. 2009, predstavljena na ESS 19. 6. 2009

 


 

18. 3. 2008

 

Stališča k predlogu resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 - 2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev" (NPZV 08-13)

 

 


 

7. 12. 2007

 

Programski dokument 5. kongresa ZSSS o zdravstvenem varstvu

 

 

Resolucija 5. kongresa ZSSS z dne 7. 12. 2007 "Za dostopno in popolno zdravstveno varstvo - proti korporatizaciji zdravstvenega varstva"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. 10. 2007

 

Socialni sporazum za obdobje 2007 - 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 5. 2007

 

Pripombe ZSSS na delovno gradivo Strateških ciljev in ukrepov za plan zdravstvenega varstva - javna razprava do 28. 5. 2007 (EVA: 2005- 2711-0071)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. 3. 2007

 

Deklaracija slovenskih sindikatov, zbranih na protestnem zborovanju, proti privatizaciji slovenskega zdravstva in šolstva ter drugih storitev splošnega pomena

 

 


 

  

15. 1. 2007

 

Pripombe k predlogu zakona o koncesijah za izvajanje javne službe v zdravstveni in lekarniški dejavnosti in o svobodnih zdravnikih specialistih - verzija 5. 1. 2007 - "PROTI AMERIKANIZACIJI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA"

 

Publikacija ILO: Winners or Losers, Liberalizing Public Services, ISBN: 92-2-117497-2 - glej strani 121-169


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 26. 9. 2006

 

Stališča predsedstva ZSSS k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (verzija = iz avgusta 2006)

 

 


 

 25. 5. 2005

 

Stališča predsedstva ZSSS na predlog sprememb in dopolnitev ZZVZZ z dne 18. 5. 2005

 

 


 

9. 10. 2003

 

Stališča in pripombe k osnutku Bele knjige o zdravstveni reformi (Vlada RS, julij 2003)  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22. 4. 2003

 

Socialni sporazum za obdobje 2003 - 2005

 

Priloga 1

 

Priloga 2

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. 12. 2002

 

Programski dokument 4. kongresa ZSSS - o zdravstvu

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

16. 9. 2002

 

Splošne in konkretne pripombe in predlogi Predsedstva ZSSS za spremembe in dopolnitve predloga Zakona o zdravstvenem zavarovanju (ZZdrZ) za prvo obravnavo (EPA 569 – III, Poročevalec DZ, št. 71 z dne 16. 7. 2002)

 


 

6. 12. 1999

 

Odklonilno stališče predsedstva ZSSS do predloga spremembe 23. člena ZZVZZ poslanca Janeza Kopača

 

 


 

  

25. 10. 1999

 

Opis nastajanja: NACIONALNI PROGRAM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE »ZDRAVJE ZA VSE DO LETA 2000«, (NPZV) – II. obravnava


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 18. 10. 1999

 

Predlog amandmajev k amandmajem Vlade Republike Slovenije z dne 4. oktobra 1999 k Nacionalnemu programu zdravstvenega varstva Republike Slovenije Zdravje za vse do leta 2000« (NPZV) – II. obravnava

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29. 5. 1996

 

Socialni sporazum za leto 1996

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 31. 3. 1995

 

Socialni sporazum za leto 1995

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 25. 11. 1993

 

Pobude ZSSS za analizo izvajanja ZZVZZ na področju diferencirane prispevne stopnje za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, medicine dela in preventivnih zdravstvenih pregledov

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 22. februar 1993 - 8. marec 1993

 

Na podlagi pobude predsedstva ZSSS zbiranje podpisov volilcev za prvi predlog zakona na podlagi ljudske iniciative v skladu z 88. členom Ustave Republike Slovenije. Potrebno je bilo zbrati vsaj 5.000 podpisov, zbralo pa se jih je 26.596. Ker pa takrat še ni bilo s predpisom urejeno, kako se preverja, ali so to res podpisi zgolj prebivalcev z volilno pravico, se je pojavil dvom o sprejemljivosti zbranih podpisov. Zato se je pod zakon kot predlagatelj podpisal tudi poslanec Miloš Pavlica. 

 

 

 Zapis 10. seje Državnega zbora RS, junij - julij 1993 - Državni zbor RS predloga za obravnavo predloga zakona po hitrem postopku ni sprejel. 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook rss eng