Predpisi in kolektivne pogodbe

Natisni

SPLETNO ORODJE OiRA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA ZA MIKRO DELODAJALCE

OiRA je evropska spletna platforma z enostavnim in neplačljivim orodjem za oceno tveganja za mala in mikro podjetja.

Klikni za povezavo na spletno stran, kjer najdete pod državo Slovenija že štiri orodja za ocenjevanje tveganja v naslednjih dejavnostih:

1- cestni promet

2- delo v frizerski delavnici

3- delo v mizarski delavnici

4- delo v pisarni

V pripravi so še naslednja orodja:

5- čiščenje

6- psihosocialna tveganja

7- lesna dejavnost 

MREŽA DELAVSKIH ZAUPNIKOV ZSSS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

logo koncnoZNAK DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

ZSSS je v pomoč in podporo delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu vzpostavila mrežo. Člani te mreže na svoj e-naslov dobivajo kratke brezplačne informacije o novih predpisih, uradnih tolmačenjih predpisov, obvestila o zanimivih dogodkih, ki se jih lahko udeležijo, obvestila o posvetih in usposabljanjih za delavske zaupnike, itd.

Mreža omogoča tudi postavljanje vprašanj, na katera strokovna služba ZSSS odgovori v najkrajšem možnem času. Gre torej za ugodnost, ki jo sindikati dejavnosti v ZSSS nudijo svojim članom.

Ker smo v času informacijske tehnologije, ki omogoča hitro in poceni komuniciranje, mreža deluje predvsem preko e-pošte in spletne strani ZSSS. Kdor se želi vključiti v mrežo, nam lahko svoje podatke posreduje preko svojih sindikalnih zaupnikov in profesionalcev v sindikatu dejavnosti oziroma na območju ZSSS.

Še najbolje in v slogu 21. stoletja pa je, da za vključitev v mrežo uporabite kar pristopnico.


 

TOLMAČENJE 18. ČLENA ZVZD-1: DELODAJALEC JE DOLŽAN VSAKEMU DELAVCU POSREDOVATI OCENO TVEGANJA ZA NJEGOVO DELOVNO MESTO 

Uradno tolmačenje pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 18. člena ZVZD-1:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/11) v 18. členu določa, da mora delodajalec izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela. Delodajalec mora delavcu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Glede na zgoraj navedeno na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti menimo, da mora delodajalec izjavo o varnosti z oceno tveganja posredovati vsakemu delavcu za njegovo delovno mesto, še posebej pa vsakokrat, ko se izjava o varnosti z oceno tveganja spremeni in dopolni v tistem delu, ki se nanaša na posameznega delavca. Poleg tega mora delodajalec delavcu omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja, ko delavec to zahteva.

Delodajalec mora sprejeto novo, dopolnjeno ali popravljeno izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način, kar pomeni, da jo pošlje vsem delavcem po elektronski pošti, jo obesi na oglasno desko ali na temu podoben način poskrbi, da so delavci seznanjeni z njo. Se pravi, da mora delodajalec poskrbeti, da so delavci seznanjeni s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Na voljo pa ima različne običajne možnosti, kako to naredi.

 

Vsebina 18. člena ZVZD-1

Tolmačenje ministrstva

 

 


 

 

ZNAK DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

logo koncno  


ČLANOM SVETA DELAVCEV

DELAVSKIM ZAUPNIKOM ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

SINDIKALNIM ZAUPNIKOM

 

VABILO

Vabimo vas na posvet ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu,

ki bo v četrtek, 23. oktobra 2014 od 9. do 14. ure

v stavbi Državnega zbora RS, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Vabimo vas na tradicionalni posvet za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu! S posvetom se bomo pridružili tudi evropski kampanji »Obvladajmo stres za bolj zdrava delovna mesta«.  

Letos bo posvet namenjen predvsem prenovljenem programu ZSSS za usposabljanje delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu, ki je nastal v obdobju 2013-2014 v projektu ZSSS »Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu«. Na podlagi javnega razpisa ga je sofinanciral ZZZS. Predstavili vam bomo tri nove publikacije in e-učila. Prinašajo natančno tisto, kar delavski zaupniki potrebujete. Napovedujemo že danes, da ga bomo še nadgrajevali in bogatili! Želimo namreč delavskim zaupnikom nuditi najboljšo možno podporo!

 

Pogoj za udeležbo na posvetu je najkasneje do 21. oktobra 2014 izpolnjena prijavnica. Letos vas prvič vabimo, da jo izpolnite preko interneta na tej povezavi: KLIKNITE TUKAJ. Za tiste, ki morda nimate dostopa do interneta, pa pripenjamo še prijavnico v word obliki. Izpolnjeno pošljite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali po navadni pošti (na naslov ZSSS, Posvet ZSSS 23. 10. 2014, Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA).

 

Pridite, zanimivo bo!

 

Vabilo

Program

 


SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ

o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020

 

Besedilo strateškega okvira 2014- 2020

 

 

 

6. junij 2014:

Gre za izjemno pomemben dokument, saj se bodo z njim uskladile nacionalne strategije v vseh 28 državah EU. Evropska komisija z njim zamuja, saj je prejšnja strategija za obdobje 2007-2012 prenehala veljati že pred dvema letoma. Priprava nove strategije je potekala v neugodnem ozračju, saj se je krepil vpliv tistih, ki varnost in zdravje pri delu dojemajo kot administrativno oviro podjetništvu.

 

Evropska sindikalna konfederacija - ETUC je zato ob razglasitvi nove strategije zapisala, da  je prepozna in prešibka. Strategija sicer omenja vrsto pomembnih problemov varnosti in zdravja pri delu, vendar pa ne napoveduje, da bo v zvezi s tem sprejeta kakršnakoli zavezujoča evropska zakonodaja. Napoveduje celo deregulacijo, ki naj bi malim delodajalcem pomagala, da izvajajo varnost in zdravje pri delu. V tak pristop sindikati ne verjamemo, saj menimo, da zmanjšuje pravice delavcev pri malih delodajalcih.

 

Kot vedno bo torej pobuda za sprejem evropskih predpisov do leta 2020 morala priti s strani sindikatov. Kljub temu v ZSSS pozdravljamo, da nova EU strategija namenja veliko pozornosti poklicnim boleznim. Morda bo to končno omogočilo premike tudi v Sloveniji, kjer že od leta 1990 zaman čakamo na ustrezen predpis za verifikacijo poklicnih bolezni.

 

 

EU MORA UKREPATI DANES ZA IZBOLJŠANJE POKLICNE VARNOSTI IN ZDRAVJA

 

- resolucija izvršnega odbora Evropske konfederacije sindikatov, 3. 12. 2014

 

Resolucija IO ETUC/EKS v angleščini

 

 


 

PREJŠNJE STRATEGIJE EU ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ: Izboljšanje kakovosti in produktivnosti pri delu: strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu, Bruselj, 21.2.2007, COM(2007) 62 konč.

 

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Adapting to change in work and society: a new Community strategy on health and safety at work 2002–2006, Brussels, 11.03.2002, COM(2002) 118 final

 

 

Strategije varnosti in zdravja pri delu vseh držav v EU

 

 


 

 

PREDPISI:

 

 

Kolikor niso v nasprotju z določbami ZVZD-1 in drugimi predpisi, ostanejo v veljavi naslednji podzakonski predpisi:

 

 

 


 

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN:

 

Predpisi za zaščito delavstva, 1924, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

 

 

 

facebook rss eng