Plače

Natisni

Plača v najširšem smislu predstavlja plačilo za delo, ki ga opravimo, ko smo v delovnem razmerju. Delovno razmerje pa je na pogodbi o zaposlitvi temelječe pravno razmerje med delodajalcem in delojemalcem.

 

Delavec se v pogodbi o zaposlitvi zaveže, da bo delodajalcu nudil svoje delo, delodajalec pa mu je za to dolžan plačati. Plača je tako pravica delavca in hkrati glavna obveznost delodajalca, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Plača pa predstavlja vsa plačila, ki jih je delodajalec zavezan plačati delavcu na podlagi njegove zaposlitve pri delodajalcu.

 

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi pa je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, glede na določitve ustrezne kolektivne pogodbe. Kolektivne pogodbe določajo minimume, ki jih mora delodajalec upoštevati, ne glede na uspešnost družbe. Ob upoštevanju dejanske uspešnosti družbe pa so minimalni dogovorjeni zneski pri izplačilu lahko višji.

 

Izplačana plača je sestavljena iz

-          osnovne plače,

-          dela plače za delovno uspešnost in

-          dodatkov.

Plačilo za poslovno uspešnost pripada delavcem, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

facebook rss eng
Pasica

Ekonomski izračuni

Izračunaj si svojo plačo

 

Kliknite tukaj!

graf