Kampanje za varno in zdravo delo

Natisni

 

 

EU MORA UKREPATI DANES ZA IZBOLJŠANJE POKLICNE VARNOSTI IN ZDRAVJA

 

- resolucija izvršnega odbora Evropske konfederacije sindikatov, 3. 12. 2014

 

Resolucija IO ETUC/EKS v angleščini

 

 

 


 

 

Evropske kampanje ZDRAVO DELOVNO OKOLJE 2000-2015

Povezava na kampanje

 


 

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2014-2015

OBVLADAJMO STRES ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA!

 

OnLine-Banner-SL

 

Stres je v Evropi druga najpogosteje prijavljena zdravstvena težava, povezana z delom, skupaj z drugimi psihosocialnimi tveganji pa naj bi bil vzrok za več kot polovico (50–60 %) vseh izgubljenih delovnih dni. Slabo psihosocialno delovno okolje ima lahko škodljive posledice za zdravje delavcev.

Psihosocialna tveganja se pojavljajo na vsakem delovnem mestu, vendar jih je mogoče uspešno ocenjevati in obvladovati že z omejenimi sredstvi. Ta kampanja delavcem in delodajalcem zagotavlja podporo in smernice pri obvladovanju stresa in psihosocialnih tveganj, povezanih z delom, ter spodbuja uporabo praktičnih in za uporabo preprostih orodij, ki lahko to nalogo olajšajo.

 

 

Vodnik po kampanji

 

Stres in psihosocialna tveganja


Orodja in viri za obvladovanje stresa in psihosocialnih tveganj

 

Animirani filmi o z delom povezanem stresu

 

 Praktični e-vodnik o obvladovanju psihosocialnih tveganj v slovenščini

 

 

 


 

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011) v zvezi s stresom (druge oblike psihosocialnega tveganja) določa:

24. člen: Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

 

16. točka 76. člena: Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec in z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalcane, ki ne sprejme ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen).

 

Inšpektorat RS za delo o psihosocialnih dejavnikih na delovnem mestu

 

Podatki o stresu v Sloveniji

 


 

 

Slovenska orodja za obvladovanje z delom povezanega stresa:

 

Slovensko orodje IDTS za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev

 

Priročnik za uporabo instrumenta IDTS, verzija 2012

 

Vprašalnik IDTS, verzija 2012

 

Osnovni podatki za uporabo orodja IDTS, verzija 2012


 

Projekt ZRC SAZU 2013-2014 Skrb za zdravje zaposlenih skozi usmerjeno usmerjeno obvladovanje psihosocialnih obremenitev, 2014

 

Orodje OPSA za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev, 2014

logo OPSA

 Orodje za bvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma (orodje OPSA).

1) Osnovni podatki o uporabi orodja OPSA (pdf)

2) Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja OPSA (pdf, 12 MB, 5.11.2014)

3) Vprašalnik OPSA (pdf), namenjen tiskanju ter ročnemu izpolnjevanju

4) Excelova datoteka (zip, 480 KB, 3.11.2014), namenjena vnosu in vrednotenju podatkov ter samodejni izdelavi ocene psihosocialnih tveganj, njihovih negativnih posledic ter oblikovanju ukrepov za njihovo obvladovanje. Uporaba datoteke je prilagojena za delo v okolju Windows, MS Office 2007.

 


 

 

Prispevek ZSSS v kampanji: Posvet ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu o prenovljenem programu ZSSS za njihovo usposabljanje in o obvladovanju stresa za bolj zdrava delovna mesta, 23. oktober 2014, Ljubljana

 

 

 


 

PRAVA CENA NEVARNIH KEMIKALIJ:

 

Kampanja Evropske agencije za kemikalije (ECHA), julij 2014: Nevarne kemikalije v izdelkih, ki jih kupujemo?

 

Oglejte si video, ki opozarja, se moramo pozanimati, ali so v izdelkih, ki jih kupujemo, nevarne kemikalije. Video v slovenščini prikazuje pravo obsežnost cene, ki jih za zdravje in življenjsko okolje prinašajo nevarne kemikalije.

 

Sporočila tega filma so:

 

Prav vsak izdelek je narejen iz kemikalij.

 

Pazite, da vam nevarne kemikalije ne bodo v škodo.

 

Pravico imate izvedeti, ali izdelek, ki ga kupujete, vsebuje nevarne kemikalije.

 

Več informacij na: http://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life

 

 

Obiščite še spletno stran, katere povezava je v zadnji vrstici. Je v slovenščini.

 

 


 

 

SPOROČILA ZSSS OB 28. APRILU 2014, SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER OB MEDNARODNEM SINDIKALNEM DNEVU SPOMINA NA  UMRLE IN POŠKODOVANE DELAVCE

 

ZSSS se že od leta 2005 pridružuje sindikalnim organizacijam po vsem svetu pri obeleženju OSEMINDVAJSETEGA APRILA, ki ga je Mednarodna organizacija dela ILO (www.ilo.org) leta 2003 razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

 

Ta isti dan pa sindikati z vsega sveta že dolga desetletja obeležujejo kot Mednarodni sindikalni spominski dan na delavce, ki so umrli na delovnem mestu.

 

Inšpektorat RS za delo sporoča, da so delodajalci v letu 2013 prijavili 9.229 poškodb pri delu, 22 smrtnih poškodb pri delu in niti ene poklicne bolezni. Seveda to ne pomeni, da v Sloveniji poklicnih bolezni ni. Le država ni poskrbela za predpis, na podlagi katerega poklicnih bolezni ne bi bilo mogoče zamolčati. Po ocenah Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu vsako leto v Sloveniji zaradi posledic poklicnih bolezni umre 700 ljudi, kar predstavlja 4 % celotne letne mortalitete. To oceno bo ZSSS objavljala tako dolgo, dokler država ne bo poskrbela za uradni statistični podatek!

 

 

Sporočilo ZSSS ob 28. aprilu 2014, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu je: Na ta dan politiki obljubljajo, da bodo poskrbeli za boljšo varnost in zdravje pri delu. Na te obljube pa pozabljajo preostalih 364 dni v letu. Laurent Vogel, raziskovalec Evropskega sindikalnega inštituta v svojem uvodniku opozarja, da na obljube pozablja tudi Evropska komisija.

 

Laurent Vogel, raziskovalec Evropskega sindikalnega inštituta ETI (www.etui.org): OSEMINDVAJSETEGA APRILA ne nasedite lažni sentimentalnosti

 

V Sloveniji ni nič drugače. Že 24 let kljub pozivom ZSSS in predvolilnim obljubam politikov zaman čakamo na predpis o poklicnih boleznih in delih, na katerih se pojavljajo, o pogojih, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in o postopku njihovega ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja. V skladu z obljubo iz pogajanj o pokojninski reformi bi ga minister za zdravje moral v skladu z 424. členom ZPIZ-2 (UL RS 96/2012) izdati najkasneje 1. 1. 2014. Pa ga tudi tokrat ni.


 

Pozivamo mag. Alenko BRATUŠEK, predsednico Vlade RS, v funkciji ministrice za zdravje, da takoj izda predpis, ki bo končno omogočil odkrivanje in verifikacijo poklicnih bolezni ter s tem tudi njihovo preprečevanje!

 

Sporočilo Mednarodne organizacije za delo: Tema svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu v letu 2014 je "Varnost in zdravje pri uporabi kemikalij pri delu."

 

Plakat MOD ob 28. aprilu 2014, Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

 

Analiza MOD ob 28. aprilu 2014, Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu (v angleščini)

 

 

STATISTIČNI PODATKI INŠPEKTORATA RS ZA DELO:

V letu 2013 so delodajalci prijavili:

- 9.229 nezgod pri delu

- 27 kolektivnih nezgod pri delu, v katerih sta se poškodovala najmanj dva delavca

- 22 smrtnih nezgod pri delu

- 10 zaradi gibanja prevoznih sredstev

- 4 zaradi padca z višine

- 3 zaradi nasilja na delovnem mestu (smrt zaradi strelnega orožja)

- 2 zaradi porušenja sten izkopov v globini

- 2 zaradi padca bremen na delavca

- 1 zaradi opeklin

 

 

Poročilo Inšpektorata RS za delo o nezgodah pri delu v letu 2013

 


Sto let star poziv sindikalnih borcev za varnost in zdravje pri delu:

"MOLI ZA MRTVE IN KOT HUDIČ SE BORI ZA ŽIVE!"

 

ZSSS izreka sožalje družinam in sodelavcem!

 

 

alt 

 


 

 

  

POZIV EVROPOSLANCEM IN VLADI NAJ NASPROTUJEJO ZLORABAM PROGRAMA REFIT ZA NIŽANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER ZA UKINJANJE DELAVSKIH PRAVIC

 

6. JANUAR 2014

 

 

Vladi Republike Slovenije

 

Slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu

 

V vednost: sredstvom javnega obveščanja

 

 

 

Spoštovani!

 

 

Pozivamo slovenske poslance v Evropskem parlamentu in slovensko vlado, da pri Evropski komisiji NASPROTUJEJO takojšnji zaustavitvi postopkov za pripravo predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jo je 2. 10. 2013 napovedal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso pri predstavitvi sporočila Evropske komisije o prihodnosti Programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT »Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps (COM(2013) 685 final)«. Zaustavljen je namreč sprejem direktive o mišično-kostnih obolenjih in revizija direktive o karcinogenih! Gre za odločilna predpisa za odpravljanje najpogostejših vzrokov za poklicno obolevanje slovenskih delavcev.

 

 

 

NASPROTUJTE tudi zlorabi programa REFIT za ukinjanje delavskih pravic do posvetovanja pod krinko poenostavljanja evropskih predpisov!

 

 

 

Pozivamo vse slovenske kandidate za poslance na volitvah v Evropski parlament leta 2014, da SE IZREČEJO, ali podpirajo zlorabo programa REFIT za nižanje varnosti in zdravja na delovnem mestu in za ukinjanje delavskih pravic!

 

 

 

POJASNILO: Evropska komisija po letu 2005 zaradi pritožb, da pravni red EU preveč obremenjuje podjetništvo in zlasti mikro in male delodajalce, izvaja poenostavljenje, kodifikacijo (pripravo čistopisov predpisov)  in prenovo evropskih predpisov (http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/index_en.htm). Decembra 2012 je Evropska komisija vpeljala Program za ustreznost in uspešnost predpisov REFIT (http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm).  Načeloma so njegovi cilji sprejemljivi: šlo naj bi za zavezanost k pripravi enostavnega, jasnega, stabilnega in predvidljivega pravnega reda za posel, delavce in državljane. Preko programa REFIT se naj bi pregledala celota EU predpisov, da se bi ugotovilo bremena, nedoslednosti, vrzeli in neučinkovite ukrepe ter se pripravilo potrebne predloge za upoštevanje ugotovitev.

 

 

 

 

Toda pod krinko poenostavljanja predpisov se namerava zmanjšati pravice delavcev. Poteka evalvacija celotne evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu. Pravila za zaščito zdravja in varnosti delavcev na delovnem mestu naj bi bila predrago administrativno breme za delodajalce. Evropska komisija je 2. 10. 2013 napovedala umik že pripravljenega predloga direktive o mišično-kostnih obolenjih in revizije direktive o karcinogenih. Znanost je potrdila negativne učinke nekaterih nevarnih kemikalij na rodnost in zdravje otrok v času nosečnosti.  Šest evropskih držav je zato že vpeljalo trdna pravila za zaščito delavcev, ki delajo s takimi kemikalijami - reprotoksini (Nemčija, Francija, Nizozemska, Avstrija, Finska in Češka republika). Toda Evropska komisija je zaustavila predlog, da se taka zaščita uvede v vsej EU. Blokira ratifikacijo dveh sporazumov evropskih socialnih partnerjev o varnosti in zdravju pri delu za frizerje in za ribištvo, čeprav je v skladu s Pogodbo o delovanju Unije njena naloga podpirati sporazume evropskih socialnih partnerjev.

 

 

Program REFIT v imenu poenostavljanja predpisov namerava tudi poseči v «nadležne« predpise na področju zaposlovanja. Napovedana je revizija pravic delavcev do posvetovanja v primeru kolektivnih odpustov ter prevzemih in večjih prestrukturiranjih podjetij. V primeru prevzemov podjetij se naj bi pod vprašaj postavila še zaščita plač in delovnih razmer. To je neposreden napad na osnovne delavske pravice!

 

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor EESC (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.sl.home) pa je v mnenju INT 692/Pametna pravna ureditev – odziv na potrebe malih in srednjih podjetij/ z dne 11.07.2013 v sklepih in priporočilih med drugim izrecno pozval " k novemu programu za zmanjšanje nepotrebne regulativne obremenitve, ki bo zagotavljal, da pametnejša pravna ureditev ne bo izvzela podjetij od spoštovanja predpisov o zaščiti delavcev, standardov glede enakosti spolov ali okoljskih standardov.

 

 

Sindikati v državah članicah EU zato začenjamo kampanjo proti zlorabi programa REFIT za nižjo varnost in zdravje pri delu ter za ukinjanje delavskih pravic:

 

http://www.etuc.org/a/11825

 

http://www.flickr.com/photos/etuc-ces/sets/72157636829941765/

 

http://rethinkrefit.eu/petition_en#/20

 

http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/News/European-Trade-Unions-mobilize-against-EU-Commission-deregulatory-programme-REFIT).  

 

 

ZAUSTAVITE UKINJANJE DELAVSKIH PRAVIC POD KRINKO POENOSTAVLJANJA EVROPSKIH PREDPISOV!

 

 Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Publikacija v angleščini ob 100-letnici delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu na Švedskem (1912 - 2012)

 

 


 

 

SPOROČILA OB 28. APRILU 2013, SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN MEDNARODNEM SINDIKALNEM DNEVU SPOMINA NA UMRLE IN POŠKODOVANE DELAVCE

 

 

28. april 2013, mednarodni dan varnosti in zdravja pri delu Mednarodna organizacija za delo (MOD-ILO) letos posveča poklicnim boleznim (http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_204594/lang--en/index.htm).

 

Na isti dan pa bomo pod geslom »Zaradi sindikatov je delo varnejše« sindikati z vseh kontinentov obeležili Mednarodni sindikalni dan žalovanja za delavci, umrlimi in poškodovanimi na delovnem mestu (http://www.ituc-csi.org/trade-unions-save-lives-a-message, http://www.hazards.org/wmd/).

 

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS (www.zsss.si) bo 25. aprila 2013 pripravila svojo tradicionalno tiskovno konferenco ob tem mednarodnemu dnevu, na kateri javnost seznanimo z uradnimi podatki IRSD o številu smrtnih nezgod pri delu v preteklem letu ter z oceno števila umrlih zaradi poklicnih bolezni. Namen je ozaveščanje javnosti o pomenu sistema zdravja in varnosti zaposlenih.

 

Sporočila ZSSS ob mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, 28. aprilu 2013:

 

Ob mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu se ZSSS pridružuje opozorilom Mednarodne organizacije za delo (www.ilo.org)  za preprečevanje poklicnih bolezni. Ker pa se te že od leta 1990 v Sloveniji ne verificirajo, so kršene človekove pravice slovenskih delavcev!

 

Pozivamo ministra za zdravje, da pravočasno in že v letu 2013 v skladu z ZPIZ-2 pripravi nov predpis o poklicnih boleznih tako, da bosta postopka postavljanja suma in verifikacije poklicnih bolezni potekala finančno neodvisno od delodajalca.

 

ZSSS se prav tako pridružuje pozivom Evropske konfederacije sindikatov (www.etuc.org), da naj evropska komisija že v sedanjem mandatu pripravi novo strategijo EU za varnost in zdravje pri delu v obdobju 2013-2020 ter v njej predvidi učinkovite načine preprečevanja poklicnih bolezni.

 

SPOMINJAJ SE MRTVIH! BORI SE ZA ŽIVE !

 

IZRAŽAMO SOŽALJE SODELAVCEM IN DRUŽINAM NA DELOVNEM MESTU IN ZARADI POKLICNIH BOLEZNI UMRLIH DELAVCEV V LETU 2012!

 

 

 

Gradivo, ki smo ga zbrali ob mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 2013:

 

Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) o statistiki o poklicnih boleznih v Sloveniji, 17. 4. 2013

 

Letak Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) o poklicnih boleznih, 2010

 

Inšpektorat RS za delo odgovarja ZSSS na vprašanja o smrtnih nezgodah pri delu v letu 2012

 

Informacije Inšpektorata RS za delo ob mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, 23. 4. 2013

 

Statistika o poklicnih boleznih Kliničnega inštituta za  medicino dela, prometa in športa, 16. 4. 2013

 

ZPIZ-2 o novem predpisu o poklicnih boleznih

 

Ministrstvo za zdravje o pripravi novega predpisa o poklicnih boleznih, april 2013

 

Plakat Mednarodne organizacije za delo (ILO) o preprečevanju poklicnih bolezni, ob 28. aprilu 2013 (angleščina)

 

Publikacija Mednarodne organizacije za delo(ILO) ob 28. aprilu 2013 o preprečevanju poklicnih bolezni (angleščina)

 

Evropska konfederacija sindikatovob 28. aprilu 2013 poziva k sprejetju evropske strategije varnosti in zdravja pri delu 2013-2020 (prevod iz angleščine)

 

 

 ______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

UREDBA REACH O NEVARNIH KEMIKALIJAH:

 

ZSSS se pridružuje vseevropski kampanji ECHA , EU OSHA in ETUC o uveljavljanju uredbe REACH:

 

Letak kampanje: VARNOSTNI LISTI IN SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI - kaj morajo vedeti in storiti delavci

 

Letak kampanje: REACH 2013 – poziv k ukrepanju zastopnikov delavcev v podjetjih, ki proizvajajo, uvažajo ali uporabljajo kemikalije

 

Informacije Urada RS za kemikalije o uredbi REACH

 

Pomoč in informacije Urada RS za kemikalije o izvajanju uredbe REACH

 

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

 

Direktiva 2006/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PORTAL VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:

 

Obiščite portal varnosti in zdravja pri delu, ki deluje pod okriljem spletne strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STRES PRI DELU:

 

Poglejte si kratki film Stres pri delu o uveljavljanju Okvirnega sporazuma o stresu v zvezi z delom, 08/10/2004.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DELO NA DALJAVO:

 

Poglejte si kratki film Evropski socialni dialog in konkretni primer dela na daljavo o tem, kako evropski socialni partnerji na podlagi sporazuma Okvirnega sporazuma o delu na daljavo, 16/02/2002, soustvarjajo pogoje za tovrstno delo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMER DOBRE PRAKSE JAVNE KAMPANJE ZA VARNO DELO:

 

Na XIX. svetovnem kongresu varnosti in zdravja pri delu 11. - 15. septembra 2011 v Istanbulu nagrajeni brazilski DVD "Prevencija prava pot". Za vas smo video opremili s slovenskimi podnapisi. Uživajte!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVROPSKA KAMPANJA 2012-2013 PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ:

 

Nova kampanja za zdravo delovno okolje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 2012-2013: »PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ - OB SODELOVANJU DELAVCEV IN VODSTVA«

Slovenska spletna stran te kampanje: http://www.healthy-workplaces.eu/sl/#globalNavigation

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. APRIL, SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:

 

Kampanja ZSSS ob 28. aprilu 2012, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in mednarodnem sindikalnem dnevu spomina na umrle in poškodovane delavce:

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS, www.zsss.si) ob 28. aprilu 2012, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in mednarodnem sindikalnem dnevu spomina na umrle in poškodovane delavce, tradicionalno objavi uradne podatke o številu smrtnih nezgod pri delu v preteklem letu 2011. Po podatkih Inšpektorata RS za delo je bilo lani 25 smrtnih nezgod pri delu (24 umrlih moških in 1 ženska). Ker uradnega podatka o številu umrlih zaradi posledic poklicnih bolezni ni, ZSSS tradicionalno objavi namesto njega mednarodno oceno. Mednarodna ocena za Slovenijo je bila leta 2008 v letu predsedovanja Slovenije v EU objavljena na posvetu na Brdu pri Kranju skupaj z ocenami za vse države EU. Po njej je v letu 2011 v Sloveniji zaradi posledic poklicnih bolezni umrlo 681 oseb, kar je 4 % letne mortalitete pri nas. Preseneča ravnodušnost politike do poklicnih bolezni ob tako visokem številu umrlih!

 

ZSSS IZREKA SOŽALJE DRUŽINAM IN SODELAVCEM UMRLIH!

 

SPOMINJAJ SE MRTVIH!

 

BORI SE ZA ŽIVE!

 

V letu 2011 je bilo 12.785 nezgod pri delu. Toda tako inšpektorat kot ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sta nam potrdila, da je bila v letu 2011 registrirana zgolj 1 poklicna bolezen, čeprav bi jih moralo biti po ocenah stroke medicine dela cca 1200. Ker ne vemo, kje se pojavljajo poklicne bolezni, jih ne moremo preprečevati! ZSSS že od osamosvojitve Slovenije politiko zaman opozarja, da manjka predpis, ki bi določil postopek verifikacije sumov poklicnih bolezni. ZSSS meni, da je absurdna trditev ministrstva, da v zakonodaji ni pravne podlage za določitev takega postopka. Navsezadnje smo obvezno invalidsko in zdravstveno zavarovani za primer poklicne bolezni in vsak mesec od svojih bruto plač odvajamo prispevek za ti zavarovanji.

Na spletni strani ZSSS objavljamo tudi informacijo Vrhovnega sodišča RS o kaznivih dejanjih v zvezi z ogrožanjem varnosti pri delu po 201. členu KZ-1, kakor tudi statistiko SURS o izrečenih kaznih v obdobju 2006-2010.

 

Predstavljamo vam odgovore na vprašanja ZSSS in informacije ob 28. aprilu 2012:

- Inšpektorata RS za delo o številu smrtnih poškodb pri delu in poklicnih bolezni v letu 2011,

- ministrstva za delo o številu poklicnih bolezni in številu delavcev na enega inšpektorja za delo, 

- vrhovnega državnega tožilstva o ovadbah in obtožnih aktih po 201. členu KZ-1 in 208. členu KZ,

- Vrhovnega sodišča RS o kaznivih dejanjih po 201. členu KZ-1,

- SURS: polnoletni obsojenci po kaznivem dejanju 201. člen KZ-1 2006-2010

- MOD-ILO o varnosti in zdravju pri delu na zelenih delovnih mestih.

facebook rss eng