Trg dela

Trg dela

Natisni

Kaj se dogaja na slovenskem trgu dela?

  

 AKTIVNO PREBIVALSTVO  se je v septembru glede na avgust povečalo za 0,1 % in znaša 934.120 oseb, v primerjavi z lanskim septembrom pa se je zmanjšalo za 0,9 %. V septembru se je povečalo tudi število delovno aktivnega prebivalstva, za 0,3 % in znaša 836.212 oseb. V primerjavi z lanskim septembrom pa se je njihovo število znižalo za 2,1 %. V primerjavi z avgustom se je povečalo število zaposlenih oseb, in sicer za 0,2 %, število samozaposlenih pa je poraslo za 0,7 %. Na porast samozaposlenih oseb je vplivalo predvsem porast števila samostojnih podjetnikov posameznikov (+1,2 %). Število delovno aktivnih oseb se je septembra najbolj povečalo v dejavnosti izobraževanje ( + 2,9 %).

 

 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST se je oktobra povečala za 4,9 % in je znašala 102.683 brezposelnih oseb. V primerjavi z lanskim oktobrom je brezposelnost višja za 8,6 %. V letošnjih desetih mesecih je bilo v povprečju za 17,5 % več brezposelnih kot v primerljivem lanskem obdobju. V povprečju je bilo v obdobju od januarja do oktobra letos na Zavodu prijavljenih 99.220 brezposelnih oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti za moške je znašala 9,7 %, za ženske pa 11,5 %. Najvišja stopnja brezposelnosti je bila septembra v OS Murska Sobota (17,3 %), najnižja pa v OS Koper (7,9 %).

 V oktobru letos se je na prostih delovnih mestih zaposlilo 10.863 oseb, od teh 82,1 % za določen čas. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih (21,2) %) in v dejavnosti trgovine ter vzdrževanja in popravil motornih vozil (16,7 %). V prvih desetih mesecih letos se je zaposlilo 87.469 oseb, kar je 7,9 % manj kot v primerljivem obdobju lani.

 

Celotno mesečno poročilo Zavoda RS za zaposlovanje za mesec oktober 2010 si lahko preberete TUKAJ

 

Kaj se dogaja v Evropi?

 

Sezonsko usklajena stopnja brezposelnosti v Evro območju je bila oktobra 2010 10,1%. Oktobra 2009 je bila ta stopnja 9,9%.Oktobra 2010 je bila stopnja brezposelnosti v območju EU27 9,6%, medtem ko je bila leto poprej 9,6%.

EUROSTAT ocenjuje, da je bilo v oktobru 2010 23,151 milijonov brezposelnih oseb,od katerih je 15,947 milijonov živelo na Evro območju. V primerjavi s septembrom 2010 je število brezposelnih v EU27 naraslo za 84 000 oseb, oziroma za 80 000 v Evro območju. V primerjavi z oktobrom 2009 je število brezposelnih naraslo za 590 000 oseb v EU27 oziroma za 402 000 v Evro območju.

 

Najnižje stopnje brezposelnosti v oktobru 2010 so bile zabeležene na Nizozemskem (4,4%), Avstriji (4,8%) in Luksemburgu (5%), medtem ko so bile najvišje stopnje v Španiji (20,7%), Latviji (19,4 v 2. četrtini 2010) in Litvi (18,4% v tretjem četrtletju 2010).

 

V primerjavi s prejšnjim letom je stopnja brezposelnosti padla v osmih EU državah in narasla v devetnajstih. Najvišji padec je doživela Nemčija (iz 7,5% na 6,7%), Malta (iz 6,9% na 6,2%), Švedska (iz 8,8% na 8,1%) ter Finska (iz 8,7% na 8,0%). Medtem pa je največji porast brezposelnosti doživela Litva (iz 14,4% na 18,4 med tretjima četrtinama 2009 in 2010), Grčija (iz 9,2% na 12,2% med drugima četrtinama 2009 in 2010) ter Latvija (iz 16,5% na 19,4% med drugima četrtinama 2009 in 2010).

 

Celotno poročilo EUROSTAT-a, ki je bilo izdano 30.11. 2010, si lahko preberete TUKAJ

 

facebook rss eng