Predpisi in zakonodaja

Natisni

TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE

 

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/2007- uradno prečiščeno besedilo)

 

Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev (Uradni list RS, št. 37/2008, 28/2009) - neuradno prečiščeno besedilo

 

Pravilnik o kriterijih za dodatno izobraževanje v gospodarski družbi (Uradni list RS, št. 52/2006)

 

Navodilo za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/2008) 

 

Sklep o določitvi višine nadomestila posebnih stroškov (Uradni list RS, št. 8/2001) 

 

  

BILATERALNI SOCIALNI SPORAZUMI

  

Republika Slovenija je nasledila ali sklenila naslednje bilateralne sporazume s področja socialne varnosti:

   

Belgija:
Konvencija o socialni varnosti med FLRJ in Kraljevino Belgijo iz leta 1954

   

Bolgarija:
Konvencija o socialni varnosti med FLRJ in Narodno Republiko Bolgarijo iz leta 1957

   

Češkoslovaška:
Konvencija o socialni varnosti med FLRJ in Češkoslovaško iz leta 1957 (velja tako za Češko kot za Slovaško)

   

Danska:
Konvencija med SFRJ in Kraljevino Dansko o socialni varnosti iz leta 1977

   

Francija:
Splošna konvencija o socialni varnosti med Jugoslavijo in Francijo iz leta 1950

   

Italija:
Konvencija o socialni varnosti med FLRJ in Republiko Italijo iz leta 1957

   

Luksemburg:
Splošna konvencija o socialni varnosti med FLRJ in kneževino Luksemburg iz leta 1954

   

Madžarska:
Konvencija med FLRJ in Narodno Republiko Madžarsko o urejanju vprašanj socialnega varstva njihovih državljanov iz leta 1957

   

Nizozemska:
Konvencija o socialni varnosti med SFRJ in Kraljevino Nizozemsko iz leta 1977

   

Norveška:
Konvencija med SFRJ in Kraljevino Norveško o socialni varnosti iz leta 1974

   

Poljska:
Konvencija o socialni varnosti med Vlado FLRJ in Vlado Republike Poljske iz leta 1958

   

Švedska:
Konvencija med SFRJ in Kraljevino Švedsko o socialni varnosti iz leta 1978

   

  Velika Britanija:
  Konvencija o socialni varnosti med FLRJ in Združenim Kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske iz leta 1958

   

  Nemčija:
  Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo ter Dogovor o izvajanju sporazuma (podpisana 24. septembra 1997, ratificirana pa 18. marca 1999; sporazum velja od 1. septembra 1999)

   

  Avstrija:
  Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti (podpisan marca 1997, ratificiran junija 1997, velja od 1. maja 1998)

   

  Švica:
  Konvencija med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti (podpisana aprila 1996, ratificirana oktobra 1996, velja od 1. avgusta 1997)

   

  Hrvaška:
  Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (podpisan aprila 1997, ratificiran oktobra 1997, velja od 1. februarja 1998)

   

  Republika Makedonija:
  Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo ter Administrativni sporazum (podpisana julija 1998, sporazum ratificiran marca 2000, velja od 22. aprila 2000)

   

  Kanada:
  Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Kanado ter Dogovor o izvajanju sporazuma (podpisana 17. maja 1998, ratificirana avgusta 2000)

   

  Quebec:

  Sporazum o socialni varnosti med Slovenijo in Quebecom ter Dogovor o izvajanju sporazuma (podpisana maja 2000, ratificirana avgusta 2000)

   

  Avstralija:
  Sporazum o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (podpisan 19. decembra 2002)

  

 

SPORAZUMI S PODROČJA BIVŠE JUGOSLAVIJE

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju (Uradni jlist RS, št. 30/2010) (začetek veljavnosti sporazuma: 1. 11. 2010)

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (Uradni list RS, št. 37/2008) 

 

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (Uradni list RS, št. 71/2008)

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško  (Uradni list RS, št. 71/1997)

 

ZAKONODAJA S PODROČJA STATUSOV TUJCEV

 

Zakon o tujcih (ZTuj-1) Ur.l. RS, št. 61/1999 Ur.l. RS, št. 9/2001-ZPPreb, 87/2002 (96/2002 popr.), 108/2002-UPB1, 93/2005, 112/2005-UPB2, 79/2006, 107/2006-UPB3, 111/2007-ZPPreb-B, 44/2008, 71/2008-UPB5, 41/2009, 64/2009-UPB6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook rss eng