Insolventnost

Natisni

Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v tem primeru govorimo o trajnejši nelikvidnosti) ali  v primeru če postane dolgoročno plačilno nesposoben.

 

Dolžnik je trajneje nelikviden:

-          v primeru, da gre za pravno osebo, podjetnika ali zasebnika: ki za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti,

-          v primeru potrošnika:

a)  če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali

b)  če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.

 

Dolžnik postane dolgoročno plačilno nesposoben:

-          če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti oziroma če gre za prezadolženost

-          v primeru kapitalske družbe pa tudi če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.

facebook rss eng
Pasica

Ekonomski izračuni

Izračunaj si svojo plačo

 

Kliknite tukaj!

graf