Mednarodne

Natisni

ILO: SVET DELA 2010 (WORLD OF WORK 2010)

 

 

Zadnji mednarodni trendi na trgu dela so izčrpno predstavljeni v publikaciji Mednarodne organizacije dela (ILO- International Labour Organisation) z naslovom World of work 2010 (Svet dela 2010), ki poda izčrpno globalno sliko trga dela.

 

V razvitih ekonomijah se bo po projekcijah MOD stopnja zaposlitve vrnila na predkrizno raven šele leta 2015 in ne leta 2013, kakor je bilo predvideno v poročilu MOD iz leta 2009. V primeru razvijajočih se ekonomij  pa je po istih projekcijah predvideno da bo stopnja zaposlenosti dosegla predkrizno raven že letos. Vendar pa je v teh ekonomijah še vedno velika potreba po odprtju novih osem milijonov delovnih mest.

 

Daljša kot je recesija na trgu dela, večje so težave brezposelnih oziroma iskalcev zaposlitve za pridobitev nove zaposlitve. V 35 državah, za katere obstajajo podatki, je med brezposelnimi kar 40% takšnih, ki iščejo zaposlitev več kot eno leto. Poleg tega je potrebno posebej poudariti, da so še posebej pod udarom brezposelnosti mladi, ki pa z vstopom v zaposlitev praviloma padejo v prekerne zaposlitve. Prav tako je potrebno omeniti da je konec leta 2009 štiri milijone oseb preprosto prenehalo iskati zaposlitev, ker so obupali.

 

Vse te številke logično vplivajo na razbijanje socialne kohezivnosti. Poročilo MOD tako zapiše, da se je individualna percepcija kakovosti življenja v letu 2009 v 82 držav z razpoložljivimi informacijami v več kot treh četrtinah poslabšala. Stopnja brezposelnosti v teh državah se je zvišala za več kot tri odstotne točke več kot v ostalih državah. Tudi med zaposlenimi je stopnja zadovoljstva z delom opazno padla - v več kot dveh tretjinah opazovanih 71 držav se je to zgodilo v letu 2009. Sorazmerno s tem narašča občutek nepravičnosti (v 46 državah izmed 83), ljudje imajo prav tako manj zaupanja v vlade (36 držav izmed 72) kot pred krizo. Poročilo MOD v bistvu kaže, da sta naraščajoča brezposelnost in dohodkovna neenakost glavni determinanti poslabševanja socialnih indikatorjev.  Po drugi strani pa sama stopnja gospodarske rasti ni med najbolj pomembnimi faktorji ki vplivajo na indikatorje socialne klime.

 

Celotno poročilo MOD si lahko preberete TUKAJ

 

ILO: GLOBALNI TRENDI ZAPOSLOVANJA MLADIH 2010 (GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS FOR YOUTH 2010)

 

Mednarodna organizacija dela je avgusta 2010 izdala publikacijo o globalnih trendih zaposlovanja mladih. Če podamo zgolj nekaj poudarkov iz publikacije, katero si lahko v celoti preberete TUKAJ

 

Stopnja brezposelnosti mladih je bila pred krizo v padajočem trendu, vendar je bila še vedno skoraj trikrat višja kot stopnja brezposelnosti odraslih. V letu 2008 je bila stopnja brezposelnosti mladih med 15 in 24 let 12,1 o.t. v primerjavi z globalno stopnjo brezposelnosti v višini 5,8 o.t. in stopnjo brezposelnosti odraslih v višini 4,3 o.t. Razmerje stopnje brezposelnosti mladih in odraslih se je med 1998 in 2008 zvišalo iz 2,6 na 2,8.

 

Leta 2008 je okoli 152 milijonov mladih živelo v gospodinjstvu, kjer je dnevni zaslužek na osebo manj kot 1,25 ameriških dolarjev na dan. Ta številka je bila v letu 1998 234 milijonov. Kar se tiče pojava zaposlenih revnih, pa mladi sestavljajo 24 o.t. svetovne populacije zaposlenih revnih.

Ekonomska kriza je povzročila do sedaj največjo količino brezposelnih mladih na globalni ravni. Med leti 2007 in 2009 je število brezposelnih mladih naraslo za 7,8 milijonov oseb na globalni ravni (1,1 milijonov oseb med leti 2007 in 2008 ter 6,6 milijonov med leti 2008 in 2009). Če damo to v časovno perspektivo, desetih let (primerjava 1996/1997 z 2006/2007) je število brezposelnih mladih naraščalo v povprečju v višini 192.000 mladih na leto. V letu 2009 se je 80,7 milijonov mladih spopadalo z iskanjem zaposlitve.

 

Na vrhu globalne ekonomske krize smo doživeli najvišjo letno rast brezposelnosti mladih do sedaj. Stopnja brezposelnosti mladih se je dvignila iz 11,9 na 13 o.t. med leti 2007 in 2009. Zgolj med leti 2008 in 2009 se je dvignila za 1 o.t., kar je najvišji dvig v 20 letih rednega spremljanja trendov brezposelnosti. Prav tako pa to pomeni grob odmik v nasprotno smer od padajočih trendov brezposelnosti od leta 2002.

 

 

facebook rss eng