Mednarodno

Natisni

EUROSTAT, 28.10. 2010: STOPNJA BREZPOSELNOSTI V EU27 JE 9,6%

 

Sezonsko usklajena stopnja brezposelnosti je bila v septembru 2010 10,1% v Evro območju oziroma 9,6% v EU27.

EUROSTAT ocenjuje, da je bilo v septembru 2010 23,109 brezposelnih oseb v državah EU27, od česar jih je bilo 15,917 v Evro območju. V primerjavi z avgustom 2010 je to pomenil dvig za 71.000 oseb. V primerjavi z avgustom 2009 je to pomenil dvig v višini 656.000 oseb.

 

Med državami članicami je najnižja stopnja brezposelnosti bila zabeležena na Nizozemskem (4,4%) in Avstriji (4,5%), medtem ko so se na drugi strani lestvice znašli Španija (20,8%), Latvija (19,4% v drugem četrtletju 2010), Estonija (18,6% v istem času) ter Litva (18,2% v istem času).

V primerjavi s prejšnim letom je stopnja brezposelnosti padla v sedmih EU27 državah, v eni je ostala na isti ravni, ,medtem ko je v ostalih 19-ih narasla. Najvišji padec je zabeležila Malta (iz 7,2% na 6,2%), Nemčija (iz 7,6% na 6,7%) ter Avstrija (iz 5,1% na 4,5%). Najvišjo rast stopenj brezposelnosti pa so dolživeli v Estoniji (iz 13,4% na 18,6% med drugim četrtletjem 2009 in 2010), Litvi (iz 13,5% na 18,2% v istem obdobju) in Grčiji (iz 9,2% na 12,2% v istem obdobju).

Med septembrom 2009 in 2010 je stopnja brezposelnosti za moške narasla iz 9,8% na 9,9% v Evro območju, medtem ko je bila v EU27 na isti ravni - 9,5%. Stopnja brezposelnosti žensk je medtem narasla iz 9,9% na 10,3% v Evro območju in iz 9,1% na 9,6% v EU27.

Septembra 2010 je bila stopnja brezposelnosti mladih (pod 25 let) v Evro območju 20% in v EU27 20,3%.Najnižje stopnje so bile zabeležene v Nemčiji (8,5%), na Nizozemskem (8,6%) in Avstriji (8,9%), medtem ko so imele najvišje stopnje brezposelnosti mladih Španija (42,5%), Litva (37,6% v drugem četrtletju 2010) in Estonija (37,2% v istem času).  

 

facebook rss eng