Naša založba

Natisni

Izpod peresa strokovnjakov ZSSS so nastali strokovni literarni pripomočki. Svojega strokovnega znanja ne uporabljamo le v pogajanjih in pri svetovanju, temveč ga izdajamo tudi v knjižni obliki z namenom, da vam bodo služili kot pripomoček pri učenju ali zgolj za večjo razgledanost.

 

PUBLIKACIJE:


Založba ZSSS publikacije

Vodič za evropske svete delavcev

Ovitek Brosura_EvropskiSvetiDelavcev_VecjezicnaTa večjezična brošura nudi okvirne informacije o evropskih svetih delavcev (ESD), pri čemer zajame tudi referenčne partnerje zastopniških organov delavcev iz Tirolske, Alto Adige, Trentina ter Slovenije, ki sodelujejo pri ustanovitvi ESD v zgoraj omenjenih pokrajinah, v bodočnosti pa bodo podpirali vsakodnevne dejavnosti organizacije. Ideja o pripravi te brošure je nastala v projektu, ki ga je financirala Evropska skupnost, in so ga izvedli sindikati zgoraj navedenih pokrajin in Delavska zbornica Tirolske. EU je na poziv evropskih sindikatov leta 1994 izdala Direktivo o zaščiti interesov delavcev, ki so zaposleni v evropskih družbah, kar je pomenilo ustanovitev prve institucije v sklopu Evropske skupnosti, ki ščiti delavce. Leta 2009 je bila direktiva dopolnjena z nekaj dopolnili v prid delavcev.

Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje pri delu, Evropski vidik

Ovitek Brosura_VplivPredstavnikovVZPriDeluPublikacija predstavlja predstavnike za varnost in zdravje pri delu kot pomembno organizacijsko prednost delodajalca za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji. Prinaša popoln in ustrezen okvir za razvoj tega tako pomembnega področja zdravja pri delu. Menimo, da sindikati lahko s strokovno podporo teh delavskih predstavnikov največ prispevamo za varnost in zdravje pri delu. Upamo tudi, da bo publikacija spodbudila tudi na slovenskem raziskave o delu delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu.

Proizvodnja in razmnoževanje, Kraja zdravja prihodnjim generacijam

Ovitek Brosura_ProizvodnjaInRazmnozevanjeS to publikacijo ZSSS nadaljuje serijo prevodov publikacij Evropskega sindikalnega inštituta ETUI, s katerimi želi razviti kritični sindikalni odnos do varnosti in zdravja pri delu. Tokrat o z delom povezanih tveganjih za razmnoževanje. V svetu, kjer smo prvič v zgodovini od rojstva do smrti izpostavljeni nevarnim kemikalijam, povečanega števila otrok s prirojeno napako, spontane splave, težave z zanositvijo, impotenco in izgubo spolne sle ne kaže pripisovati zgolj slabim družinskim genom. Za delavke in delavce, ki načrtujejo rojstvo otroka, bo dragoceno svarilo, da se morajo, če naj bo otrok zdrav, nevarnim kemikalijam na delovnem mestu izogniti vsaj tri mesece pred zanositvijo in ne šele v času nosečnosti. Otroku lahko namreč škoduje, če je reprotoksinom pred zanositvijo izpostavljen tudi oče in ne le mati. Za razvoj otroka je najbolj nevarno, če je nosečnica reprotoksinom izpostavljena med tretjim in osmim tednom nosečnosti. Torej je navadno za premestitev na drugo delovno mesto že prepozno, če delavka o nosečnosti  delodajalca obvesti šele med sedmim in desetim tednom. In še izkušnja za svete delavcev in delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, ki se posvetujejo z delavci o zdravstvenih težavah zaradi dela, da bi od delodajalca neodvisno ocenili tveganja na delovnem mestu. Če delavcev na pravi način ne vprašajo o na videz tako zasebnih stiskah, kot so neplodnost, impotenca in izguba spolne sle, lahko ostane skrit pravi razlog zanje – reprotoksini na delovnem mestu. V tej publikaciji bodo izvedeli, katere kemikalije so dokazano nevarne.  In še en dragoceni nasvet iz te publikacije: premeščanje delavcev na manj nevarna delovna mesta ni dovolj. Tehnologijo in organizacijo dela je potrebno in možno spremeniti tako, da sploh ne prihaja več do izpostavljenosti nevarnim kemikalijam.

Mišično-kostne bolezni, Slabo razumljena »pandemija«

Ovitek Brosura_MisicnoKostneBolezni1ZSSS je leta 2007 za slovenske delavce izdala to novo publikacijo v okviru dveh povezanih kampanj za preprečevanje mišično-kostnih bolezni evropskih sindikatov in Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu iz Bilbaa. V tej publikaciji evropski sindikati med prave vzroke mišično-kostnih bolezni prištevamo poleg mehanskih tudi stres ter sodobno organizacijo dela. Posledična intenzifikacija dela celo v državah z razvito ergonomijo povzroča skokovito naraščanje mišično-kostnih bolezni delavcev. Stanje v Sloveniji je zaradi zastarele tehnologije in marsikje toge organizacije dela le še slabše. Evropska konfederacija sindikatov terja, da Komisija EU pripravi povsem novo direktivo, ki bi zajela vse dejavnike, ki prispevajo k nastanku mišično-kostnih bolezni, in ki bi upoštevala celovit ergonomski pristop.

Poklicni rak, Zapostavljena bolezen

Ovitek Borsura_PoklicniRakZa slovenske delavce in sindikaliste smo s skrbjo natisnili že peti prevod publikacij, ki jih za evropske sindikate pripravlja Oddelek za varnost in zdravje pri delu HESA Evropskega sindikalnega inštituta ETUI-REHS. Tokratna naj jim pomaga razumeti skrite vzroke poklicnega raka in spodbudi zahteve za preprečitev poklicnih bolezni. Zgodovina uči, kako pogosto se zaradi dobička zavestno žrtvuje delavčevo zdravje. Nanizani so dokazi o prikrivanju resnice. Ta pride na dan zaradi trmastega raziskovanja delavcev ali je res zgolj naključje, da je za rakom zbolelo toliko sodelavcev. Pri svojem sindikalnem delu sem se srečala z umirajočimi delavci, ker na delovnem mestu ni bilo zaščite pred nevarnimi snovmi. Če so skušali ugotoviti, ali je njihova bolezen poklicna, so bili deležni napadov vseh vrst. Njim posvečam dolge ure pri pripravi te publikacije.

Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012

Ovitek Brosura_StrategijaSkupnostiVZPriDeluZSSS je v sodelovanju z Oddelkom za varnost in zdravje pri delu HESA Evropskega sindikalnega inštituta ETUI-REHS oktobra 2006 izdala novo publikacijo »Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012«. Z njo se evropski sindikati vključujemo v razpravo z evropsko komisijo, kakšno strategijo na tem za delavce izjemno pomembnem področju potrebuje EU do leta 2012. Tekst smo pripravili predstavniki delavcev v okviru tristranskega Luksemburškega svetovalnega odbora evropske komisije. Slovenske delavce v tem odboru predstavlja izvršna sekretarka ZSSS Lučka Böhm. Publikacija ni namenjena zgolj sindikalistom. Namenjena je tudi slovenskim predstavnikom v inštitucijah EU. Prav je, da se seznanijo in upoštevajo tudi delavske interese, ko soustvarjajo skupno evropsko strategijo in zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012.

Kako se znajti v politiki EU na področju varnosti in zdravja pri delu, Vodnik za sindikate

Ovitek Brosura_KakoSeZnajtiVEUVZPriDeluPublikacija je bila leta 2006 izdana v vseh evropskih jezikih, da bi vsi evropski sindikati soustvarjali skupno sindikalno politiko na področju varnosti in zdravja pri delu. Pisana je bila z namenom, da je v pomoč sindikalistom, ki skušajo spoznati delovanje Evropske unije na področju varnosti in zdravja pri delu. Najdragocenejše v tej publikaciji pa je, da na pronicljiv način predstavi strategijo in politiko na področju varnosti in zdravja pri delu evropskih sindikatov. Ti so s svojim delom odločilno vplivali na evropsko zakonodajo na tem področju! Na februarskem posvetu ETUI-REHS,  ki je bil v Ljubljani, so predstavniki naših sindikatov izrazili prepričanje, da bi bilo prav, da bi se tudi slovenski sindikati bolje spoznali z bogatim delom evropskih sindikatov na področju varnosti in zdravja pri delu.

Zdravje pri delu – Osem prednostnih področij za politiko Skupnosti

Ovitek Brosura_ZdravjePriDeluZSSS se je leta 2005 za istočasni prevod in izdajo dveh brošur o uredbi REACH in o prioritetah strategije EU na področju varnosti in zdravja pri delu odločila, da seznani slovenske politike (poslance Evropskega parlamenta in Vlado RS), ki bodo v letu 2005 in 2006 soodločali o evropski zakonodaji, povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, o tem kaj njen sprejem prinaša delavcem. Poteka namreč lobiranje tistih gospodarskih subjektov, ki zaradi »ohranjanja dobička« želijo preprečiti sprejem nove zakonodaje, ki bo ključna za učinkovito varovanje zdravja delavcev in življenjskega okolja. Pomembno je, da naši politiki poznajo tudi argumente za sprejem zaščitne zakonodaje. Prepričani pa smo, da bo nova zakonodaja evropskemu gospodarstvu prinesla tudi več inovativnosti in s tem konkurenčnosti na svetovnem trgu. Zakaj bo tako, pojasnjujeta oba avtorja. Brošuri pa bosta prav gotovo zanimivi za vse, ki se želijo znajti v procesih ustvarjanja sistema varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji.

Registracija, ocenjevanje in avtorizacija kemikalij (REACH) na delovnem mestu - Izboljšave, ki jih delavcem prinaša evropska politika o kemičnih snoveh

Ovitek Brosura_ReachZSSS se je leta 2005 za istočasni prevod in izdajo dveh brošur o uredbi REACH in o prioritetah strategije EU na področju varnosti in zdravja pri delu odločila, da seznani slovenske politike (poslance Evropskega parlamenta in Vlado RS), ki bodo v letu 2005 in 2006 soodločali o evropski zakonodaji, povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, o tem kaj njen sprejem prinaša delavcem. Poteka namreč lobiranje tistih gospodarskih subjektov, ki zaradi »ohranjanja dobička« želijo preprečiti sprejem nove zakonodaje, ki bo ključna za učinkovito varovanje zdravja delavcev in življenjskega okolja. Pomembno je, da naši politiki poznajo tudi argumente za sprejem zaščitne zakonodaje. Prepričani pa smo, da bo nova zakonodaja evropskemu gospodarstvu prinesla tudi več inovativnosti in s tem konkurenčnosti na svetovnem trgu. Zakaj bo tako, pojasnjujeta oba avtorja. Brošuri pa bosta prav gotovo zanimivi za vse, ki se želijo znajti v procesih ustvarjanja sistema varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji.

Gasilci: v žaru ognja

Gasilci VZaruOgnja_PublikacijaZSSSPublikacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije iz serije prevodov publikacij Evropskega sindikalnega inštituta ETUI z naslovom Gasilci: v žaru ognja je nastala v sodelovanju s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS). Publikacija na zanimiv in razumljiv način predstavi delovne razmere v evropskih požarnih službah, zdravstvena in varnostna tveganja pri gašenju požara in  sindikalne strategije ter priporočila. Je drugačna, saj predstavlja prispevek sindikatov gasilcev v različnih evropskih državah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v tem izjemno težkem poklicu. Publikacija prinaša njihove predloge za izboljšanje zdravja in varnosti gasilcev, SPGS pa bo koristila pri pogajanjih za boljše delovne pogoje njegovih članov! SPGS namerava to publikacijo razdeliti vsem svojim članom.

Priročnik ZSSS: Prva pomoč ob prehodu v zaposlitev

PrirocnikPrvaPomocObPrehoduVZaposlitevV ZSSS se zavedamo, kako pomembno je, da so delavci, še posebej mladi, ozaveščeni ter informirani o delavskih pravicah ter o vlogi sindikata v širšem družbenem okolju. Posledice vedno večje fleksibilnosti na trgu dela ter vidno agresivnejše spodkopavanje temeljev socialne države se najpogosteje izraža prav na mlajši generaciji. Že samo iskanje službe zna biti pravi podvig, ko pa se končno znajdeš na razgovoru, se srečaš s kupico vprašanj ter novih terminov iz sveta dela.

S ciljem zaščititi mladega iskalca zaposlitve oziroma mladega delavca, želimo v tem priročniku ponuditi še kako potrebne informacije s pravnega, socialnega ter ekonomskega področja. V prizadevanju, da ti olajšamo skrbi ter z namenom, da te ustrezno informiramo, smo v tem priročniku poskušali zbrati osnovne informacije, ki ti bodo zagotovo koristile, ko boš končal/a izobraževanje oziroma ko se boš zaposlil/a. Iskreno upamo, da ti bo jasna in jedrnata razlaga ključnih delov slovenske zakonodaje na ekonomskem in socialnem področju razumljiva in še kako v pomoč.

Za dodatne informacije in naročilo se obrnite na  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Zbornik Sindikalno gibanje odpira nove poglede

ZbornikZSSS_SindikalnoGibanjeOdpiraNovePoglede_mNa sindikalnih manifestacijah zahtevamo, da rezultate družbene uspešnosti uživajo tudi tisti, ki jih ustvarjajo, in izpostavljali vprašanji revščine in družbenih razlik. Odtlej kapitalizem ni več samoumeven. Sledeč temu je postalo nujno, da temeljiteje premislimo sedanji družbeni položaj – v njem pa širši pomen sindikalnega gibanja in zgodovinski domet njegovih dosežkov.

Nujno pa je tudi potegniti teoretske analize sodobnega kapitalizma in njegovih učinkov z družbenega obrobja in jih postaviti v središče sedanjega družbeno-zgodovinskega položaja – tja, kamor so se s svojimi prizadevanji umestili slovenski sindikati. Zato smo 13. in 14. februarja 2008 v Domu sindikatov pripravili posvetovanje Sindikalno gibanje odpira nove poglede na sedanje razmere, kjer se je po dolgem času delavsko-sindikalna akcija spet srečala s kritično in alternativno družbeno mislijo. Pričujoči zbornik prinaša gradiva s tega posveta.

Naročilnica na knjigo

Komentar zakona o delovnih razmerjih

naslovnica_ZDR_mKomentar zakona o delovnih razmerjih s komentarjem in sodno prakso ter priročnikom za delo sindikalnih zaupnikov z vzorci dokumentov, ki jih sindikalisti in sindikalni zaupniki potrebujejo za svoje delo, je dobrodošla knjiga tudi vsem, ki jih zanima ta del delovnopravne ureditve v Sloveniji.

Novela Zakona o delovnih razmerjih je začela veljati konec novembra po dveh letih pogajanj, prinaša pa veliko novosti. Zato smo v založbi ZSSS izdali knjigo avtorjev Andreja Zorka in Gregorja Cerarja, izkušenih sindikalnih pravnikov.


V knjigi so opisane spremembe zakona in razlogi, ki so jih narekovali, členi pa so pospremljeni s komentarjem in sodno prakso. V priročniku za sindikalno delo pa bodo sindikalni zaupniki lahko našli koristne podatke o vlogi sindikata v procesu urejanja delovnih razmerij, pri postopku za sprejem posameznih aktov delodajalca ter vzorce odredb, sklepov, pogodb o zaposlitvi in drugih notranjih aktov.

 

Naročilnica na knjigo

Bili smo na ulicah 1991-2003

BiliSmoNaUlicahSkupine ljudi s transparenti in z rdečimi zastavami na ulicah in trgih so v minulem desetletju postale pomembno sredstvo ZSSS v boju za varstvo delavskih pravic. Sodelovali smo na mnogih delavskih manifestacijah po Evropi in s tem prispevali h krepitvi mednarodne delavske solidarnosti.

Ta publikacija pripoveduje o generaciji sindikalistov, ki jim je bilo usojeno bojevanje za delavske pravice v času izjemnih in usodnih sprememb, prepogosto usmerjenih proti delavcem.

Spomin in opomin

SpominInOpominKrivice denacionalizacijskega zakona, lastninske zakonodaje, nespoštovanje kolektivnih pogodb, enostransko poseganje države na področje plačne politike, množično odpuščanje delavk in delavcev, brezperspektivnost brezposelnih in ignoranca vloge sindikatov so sindikate, ki so združeni v ZSSS, prisilile, da so 18. marca 1992 organizirali prvo splošno opozorilno stavko v Sloveniji.

Danes ostaja na čas stavke le spomin, ki pa mora hkrati opominjati državo kot delodajalce, da morajo uveljavljati svoje interese le s pomočjo socialnega dialoga, da morajo upoštevati vlogo sindikatov; in ostal je opomin sindikatom, da se morajo zavedati svoje moči, ki temelji na zaupanju članstva v vodstvo in na združenih sindikatih, na razviti solidarnosti med njimi, in da morajo to moč, kadar je potrebno, tudi pravočasno uporabiti.

Priročnik ZSSS: Osnove ekonomije in plačnega sistema

OsnoveEkonomijeInPlacnegaSistemaPriročnik je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ugotavljanjem uspešnosti poslovanja gospodarske družbe ter načrtovanjem plačne politike in s pogajanji o plačah.

Priročnik je rezultat večletnega spremljanja dogajanj in proučevanja različnih modelov v razvitih evropskih državah in sodelovanja z njihovimi sindikati ter avtorjevega soočanja s problemi v mnogih uspešnih in neuspešnih gospodarskih družbah.

Nastajanje in razvoj kolektivnih pogodb v Sloveniji

NastajanjeInRazvojKolektivnihPogodbVSlovenijiZSSS je s pomočjo Braneta Mišiča v socialnem dialogu uveljavila številne rešitve, ki so močno olajšale življenje delavcev. V tej knjigi je avtor strnil spomine na več kot desetletje dela na tem področju. Dodal je tudi veliko izzivov, namenjenih snovalcem kolektivnih pogodb in socialnim partnerjem.

Učinkovito soupravljanje

UcinkovitoSoupravljanjeZSSS prišteva med pomembne uspehe svojega dela tudi sprejem Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Da bi dosegli učinkovito soupravljanje, so med drugimi potrebna tudi določena znanja, ki jih mora imeti vsakdo, ki želi doseči uveljavitev Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. In prav temu pomembnemu cilju služi ta knjiga. Avtorji Milan Utroša, Lučka Böhm, Vekoslava Krašovec, Metka Roksandić in Ciril Urek so strnili svoje znanje in prakso v to delo.

Pravice delojemalcev – svet delavcev – sindikat

PraviceDelojemalcevSvetDelavcevSindikatDelavsko soupravljanje in sindikalno delovanje nista ovira, temveč pomemben generator novih idej pri vodenju podjetja. Avtor dr. Heribert Kohl celoten splet odnosov med delom in kapitalom  gradi na vzpodbujanju pozitivnega sodelovanja med tema proizvodnima tvorcema, pri tem pa upošteva formaliziran prevladujoč vpliv kapitala in temu primerno ravnanje delavskih predstavnikov, kadar pripravljenosti za sodelovanje pri delodajalcih ni.

Avtor te knjige je strnil svoje znanje in prakso v delo, ki predstavlja konkretno in neposredno pomoč delavskih predstavnikom v podjetjih in bo zato tudi pomembno prispevalo k hitrejši uveljavitvi industrijske demokracije pri nas.

Priročnik Komentar zakona o delovnih razmerjih

ZDR_stariZakon o delovnih razmerjih najmočneje kroji usodo vseh zaposlenih. Predvsem ga je potrebno dobro poznati in prav temu je v prvi vrsti namenjen pričujoči komentar zakona o delovnih razmerjih.

Poznavanje določb tega zakona je prvi pogoj za uspešno sindikalno delo, pogoj za učinkovito varovanje delavskih pravic. In prav temu je namenjen pričujoč Priročnik za delo sindikalnih zaupnikov - Komentar zakona o delovnih razmerjih, avtorjev Katarine Lavrin Marenče in Gregorja in Gregorja Cerarja, univerzitetnih diplomiranih pravnikov iz strokovne službe ZSSS.

Priročnik o pokojninskem in invalidskem zavarovanju po novem

PrirocnikOPokojninskemInInvalidskemZavarovanjuPoNovemPokojninska reforma je bila za ZSSS eno od najpomembnejših vprašanj, saj usodno določa socialno varnost zaposlenih in upokojencev. Pomembno je, da so delavke in delavci seznanjeni s svojimi pravicami, zlasti s pogoji za uveljavitev pravice do pokojnine. Temu služi to delo, Priročnik o pokojninskem in invalidskem zavarovanju po novem avtorice Lučke Böhm.

Dohodnina po novem

DohodninaPoNovemZSSS se je od leta 1996 vseskozi zavzemala za znižanje dohodnine za najslabše plačane delavce. Tudi pri pripravi novega zakona o dohodnini je bil prispevek ZSSS pomemben. Na podlagi dosedanjih izkušenj in zlasti vprašanj smo pripravili obrazložitve, ki bodo ljudi usmerjale pri izvajanju  dohodninske zakonodaje.

Priročnik za člane sindikata – Dohodnina po novem, avtorja Braneta Mišiča.

facebook rss eng