Dohodnina

Natisni

Dohodnina se nanaša na dohodke fizičnih oseb. Obstaja šest skupin dohodkov:

- dohodki iz zaposlitve,

- dohodki iz dejavnosti,

- dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,

- dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice,

- dohodki iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) in

- drugi dohodki.

 

 

 

 

facebook rss eng