Pogoji uporabe

Natisni

Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe tako s pomočjo posebne programske opreme, kot tudi druge zlorabe, pa so prepovedane in jih ZSSS sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode ZSSS ali drugi pravni oziroma fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh http://www.zsss.si/ oceni ZSSS po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Omenjena pravila veljajo za http://www.zsss.si/ v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

 

Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh ZSSS, so last ZSSS, razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja ZSSS.

Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji: hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na http://www.zsss.si/, hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime ZSSS ali logotip ZSSS in hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan. Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

ZSSS ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitne netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.
facebook rss eng
Pasica