Območne organizacije

Natisni

Območna organizacija je oblika sindikalne organiziranosti ZSSS za izvajanje skupnih nalog ZSSS na območni oziroma regionalni ravni.

Prednost ZSSS in njenih članic pred drugimi sindikalnimi organizacijami je njena regionalna organiziranost, kar jim omogoča, da na celotnem teritoriju Slovenije na sedežih območnih organizacij in v številnih krajevnih sindikalnih pisarnah nudijo pravno, strokovno in drugo pomoč svojim članom v bližini kraja, kjer delajo in živijo.
facebook rss eng