Pobuda ZSSS za spremembo 54. člena ZZVZZ

Natisni

clanek splosnoZveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na ministra za zdravje naslovila pobudo za spremembo prvega odstavka 54. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) po hitrem postopku tako, da se prispevek za zavarovance iz 19. in 20. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona plačuje od zneska minimalnega dohodka v skladu z 8. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) oziroma od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

ZZVZZ za osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če niso pokojninsko in invalidsko zavarovan in si same plačujejo prispevek določa kot osnovo za prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje bruto osnovo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma bruto zajamčeno plačo.  Ta institut pa je z uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, UL RS, št. 96/2012), v povezavi z zakonom o minimalni plači, po 1. 1. 2013 razveljavljen. Zato ZSSS predlaga, da se ga nadomesti z zneskom minimalnega dohodka, določenega z ZSVarPre (ta januarja 2013 za samsko osebo znaša 260 evrov in je primerljiv z zneskom zajamčene plače, ki je bila zadnjič določena avgusta 2006 v višini 237,73 evrov).

Ne glede na to pa naj se za registrirano brezposelne osebe, ki prostovoljno vstopajo v obvezno pokojninsko zavarovanje, prispevek prav tako plačuje od zneska minimalnega dohodka. Predlagamo, da se tudi njihov prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje od osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Gre za osebe z nizkimi in nerednimi dohodki, saj jim je prenehala pravica do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, prispevek pa se jim je po novem letu dvignil iz 14,17 evra na 45,48 evra.

 

Več o pobudi ZSSS si preberite v pripetem dokumentu!

 

 

facebook rss eng