Voda je človekova pravica, ne blago!

Natisni

NK SKVNS_ZSSS_EvropskaDrzavljanskaPobuda_VodaKomunalaKotClovekoviPravici_18022013Najbolj zaskrbljujoča sestavina doktrine ostrega varčevanja, ki jo Evropska unija vsiljuje državam članicam, še zlasti tistim v finančnih težavah, je zahteva po masovni privatizaciji vsega, med drugim tudi po privatizaciji sistemov za oskrbo z vodo in vodnih virov. Voda pa je tako pomembna in omejena naravna dobrina, da njene privatizacije nikakor ne smemo dopustiti, temveč jo moramo z veliko mero odgovornosti in zavesti kot človekovo pravico ohraniti za prihodnje rodove. To sta na novinarski konferenci »Voda je javna dobrina, ne blago!« v podporo evropski državljanski pobudi, v ponedeljek, 18. 2. 2013, po kateri sta voda in komunalna ureditev osnovni človekovi pravici, poudarila predsednica Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) Majda Marolt in predsednik ZSSS Dušan Semolič.

Semolič in Maroltova sta državljanke in državljane pozvala, naj podpišejo Evropsko državljansko pobudo  s katero želijo vsi sindikati v okviru EPSU (Evropske zveze sindikatov javnih uslužbencev) vključno s sindikatom SKVNS doseči, da Evropska komisija spremeni svoj način razmišljanja ter vodo in komunalno ureditev izvzame iz privatizacije in liberalizacije na trgu, saj voda ni blago, temveč človekova pravica.

 

EvropskaDrzavljanskaPobuda VodaJeClovekovaPravicaNa tej povezavi na spletno stran ZSSS ali prek te povezave na spletno stran SKVNS pa si lahko ogledate več o evropski državljanski pobudi »Voda in komunalna ureditev sta človekovi pravic! Voda je javna dobrina, ne blago!« in s svojim podpisom uradno podpreto to ljudsko iniciativo na ravni EU.

facebook rss eng