Saj ni res, pa je - delavec na bolniški odplačuje dolg delodajalca!?

Natisni

clanek splosnoSodelavci projekta ZSSS »Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil« se srečujejo z neverjetnimi zgodbami, ki dokazujejo togost sistema in njegovo neprijaznost do delavca. Saj ni res, pa je, bi lahko dejali o izkušnji delavca migranta, ki se je hudo poškodoval v prometni nesreči in je na bolniški, ki gre v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) že od sredine decembra 2011. Bolniško nadomestilo je dobival vse do julija lani, od tedaj pa na svoj račun ni dobil niti centa. Zakaj? Podjetje je bilo namreč aprila prevzeto.

Delavcu je od ZZZS s pomočjo odvetnika vendarle uspelo dobiti potrdilo o izplačanih refundacijah delodajalcu. To potrdilo kaže, da so bile refundacije izvajane redno. Uradna oseba na ZZZS je to potrdila, in hkrati pojasnila, da gre za administrativno prepoved in da Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) z blokiranega računa delodajalca pobere ves denar, ker si je delodajalec nabral kar precej dolga zaradi neplačanega prispevka za zdravstveno zavarovanje. S strani uradne osebe ZZZS je bilo še povedano, da je vse zakonito in da njih ne zanima, ali delodajalec najprej izplača bolniško delavcu in potem zahteva refundacijo, saj je plačevanje bolniške dolžnost delodajalca.

Scenarij je torej naslednji: ZZZS izplača refundacijo bolniškega nadomestila na račun delodajalca, ki ga je DURS blokiral, ta denar se vrne najprej ZZZS-ju, ker se poravnajo neplačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, potem pa še ostali prispevki. Na ta način ZZZS dobi nazaj vsa bruto izplačila, delodajalcu se zniža dolg iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje, le delavec ostane brez centa za težko pričakovano socialno varnost.

Komentar: Vse je po zakonu!

Prav zaradi takšnih sramotnih zgodb si ZSSS v okviru pogajanj o spremembi delovne zakonodaje močno prizadeva za vpeljavo določila, ki bo omogočal zahtevo delavcev, ki so npr. dlje časa na bolniški, da zahtevajo nadomestilo neposredno od ZZZS.

facebook rss eng