Poziv poslankam in poslancem, naj ne sprejmejo klasifikacije naložb SDH

Natisni

KonferencaZSSS KlasifikacijaNalozb_SDH_25022013Predstavniki zaposlenih iz podjetij, ki jim po zakonu o slovenskem državnem holdingu grozi razprodaja, so na konferenci, ki jo je 25. 2. 2013 organizirala ZSSS, poslance državnega zbora pozvali, naj zavrnejo predlog klasifikacije državnih naložb.

Kot je dejal predsednik ZSSS Dušan Semolič, so avtorje klasifikacije vodili kratkoročni učinki, kako zakrpati luknjo v proračunu, ne da bi predhodno pripravili strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in analizirali posledice odprodaje posameznih družb. Po njegovih besedah za sindikate ni dilem, ali kaj od državnega premoženja prodati ali ne. Vprašanje je samo, kaj in kdaj prodati in kam bo šla kupnina – ali za krpanje luknje v proračunu, iz katerega se financira marsikakšna neumnost, ali za razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest. Prav tako sindikati ne pristajajo na apriorne trditve, da so tuji lastniki vedno dobri in da so tuje države boljše lastnice kot naša lastna.

Po besedah predsednika Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) Srečka Lorenčaka izkušnje kažejo, da tuji lastniki praviloma najprej posežejo v pravice delavcev ter zmanjšajo število zaposlenih. Predsednik Sindikata kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije (KNG) Tomaž Kumer pa je opozoril, da so edino premoženje, ki je Sloveniji še preostalo, gospodarske družbe. Samo z umnim gospodarjenjem z njimi lahko znova vzpostavimo socialno državo. Kdor verjame, da nam bodo socialno državo prinesla multinacionalna podjetja, pa mu ni pomoči.

Zaskrbljenost nad klasifikacijo državnih naložb je izrazil tudi Boštjan Marinko iz sindikata delavcev skupine Petrol. Dejal je, da dober gospodar ne prodaja kokoši, ki nosijo zlata jajca. Aleš Peserl iz Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT) v Hitu Šentilj pa je dvignil glas proti prodaji slovenskih igralnic, ki bi lahko s koncesijo in davki dobro polnile slovenski proračun, če bi le imele sposoben in moralno neoporečen menedžment. Predsednik konference sindikata v Zavarovalnici Triglav Srečko Potočnik je izrazil zaskrbljenost za socialno varnost zaposlenih.  

Nepremišljeni razprodaji podjetij v pretežni državni lasti bi se po besedah predsednika Sindikata državnih organov Slovenije(SDOS) Draga Ščernjaviča morale upreti tudi njihove uprave, še zlasti pa sveti delavcev, ki imajo v zvezi s tem tudi določene zakonske pristojnosti.

facebook rss eng