Predlog ZUJIK je nekulturen

Natisni

Logo Glosa_mV sindikatu Glosa, sindikatu kulture in narave Slovenije, so glede predloga sprememb in dopolnitev zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) prepričani, da so spremembe in dopolnitve ZUJIK nesmotrne, in z vidika članov, ki jih zastopajo nesprejemljive. V Glosi dvomijo, da so pripravljavci sprememb ZUJIK uspeli analizirati stanje v javnem sektorju na področju kulture, učinke vodenja in kadrovsko politiko, ter ugotoviti, ali zavode zanesljivo vodijo primerne osebe.

Sindikat Glosa trdi, da bi ustrezne ukrepe v zvezi z delovnimi razmerji in vodenjem zavodov pristojni subjekti mogli in morali izvajati že v skladu z obstoječimi predpisi. Opraviti bi morali celovite strokovne, neodvisne in nepristranske raziskave na področju primerljivih kulturnih ustanov doma in v tujini. Pri tem bi lahko omogočili aktivno sodelovanje zaposlenih, ki so najbolj motivirani, da njihov zavod deluje uspešno.

Sindikat Glosa se ne more znebiti vtisa, da se pripravljavci sprememb ZUJIK v veliki meri želijo otresti finančnega bremena vzdrževanja mreže javnih zavodov na področju kulture, ki so temelj izgradnje narodove identitete in v brezpogojnem nacionalnem interesu. Odločno so proti slehernim vzvodom in metodam, ki skozi stranska vrata preko licenčnin, koncesij in javno-zasebnega partnerstva tlakujejo pot privatizaciji javne lastnine in kulture v najširšem smislu.

Ker je več predlogov neživljenjskih in »nekulturnih«, nekateri pa so celo v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami, temu predlogu že iz načelnih razlogov nasprotujejo. Kljub navedenemu je sindikat pripravil pripombe in komentarje k predlogu sprememb ZUJIK, ker verjamejo v konstruktivni dialog; pri tem so še zlasti izpostavili ranljive skupine, med njimi posebej samozaposlene.

 

Več v spodaj pripetih dokumentih sindikata Glosa in njegove Sindikalne konference samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja (SUKI)!

 

 

 

facebook rss eng