Projekti ZSSS


V ZSSS se že dalj časa zavedamo, da je za uspešno izvajanje aktivnosti ter njihovo raznovrstnost potrebno pridobiti tudi finančna sredstva, ki jih nudi Evropska unija preko svojih skladov in proračunskih linij Evropske komisije.

 

Za sindikate so primerne naslednje evropske proračunske linije:

04030301 ‘Industrial relations and social dialogue’ ; Industrijski odnosi in socialni dialog

04030302 ‘Information and training measures for workers’ organisations’; informiranje in usposabljanje za delavske organizacije

04030303‘Information, consultation and participation measures for workers' representatives’; informiranje, svetovanje in sodelovanje za predstavnike delavcev.

 

Sindikati se lahko prijavijo tudi na sledeče finančne instrumente:

  • Europe for citizens
  • Youth in action
  • Long life learning - Grundtvig
  • Euroepan territorial cooperation objectve – Cross border strand
  • European instrument for democracy and human rights
  • Civil justice
  • PROGRESS

 

Ker so to centralizirani razpisi (prijava gre v Bruselj), morajo projekti nujno biti transnacionalni, kar pomeni, da moramo za izvedbo projekta imeti najmanj 2 ali 3 partnerje iz tujine.

 

Razpisi za naštete programe Evropske komisije izhajajo enkrat ali dvakrat letno. Spomladi in/ali jeseni in prav zato morajo sindikati imeti že v naprej identificirane ideje za projekte, kateri bi se lahko razvrstili v zgornje tematske sklope.

 

Imamo pa tudi decentralizirane razpise (prijava gre na državno institucijo/agencijo ali ministrstvo), med katere spada EVROPSKI SOCIALNI SKLAD, ki je relevanten za sindikate. Ker razpise objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za javno upravo, bi morali sindikati izoblikovati primerne programe, ki bi vsebovali podlage za projekte na podlagi katerih bi tako lahko ministrstvo zaprosili in usmerili v takšne razpise, ki bi bili vsebinsko primerni tudi za sindikate. 

 

 

PROJEKTI V ZSSS:

 

 

Več člankov...

facebook rss eng